Hopp til innhold

Barnehager viktige i styrking av samisk språk

En nøkkel for å styrke samisk språk er barnehagene. Derfor må man stimulere til flere samiskspråklige barnehager, kommer det fram i ny språkrapport.

NSR vil sikre samisk i barnehagene, som her ved Árran

Árran barnehage på Drag i Tysfjord

Foto: Sander Andersen/NRK

Før i tiden ble samisk snakket overalt, unntatt i skolen. I dag er skolen i mange kommuner nærmest den eneste plassen hvor samisk snakkes, og barnehage og skole er uten tvil svært viktige i for samisk språkrøkt. Betydningen av barnehage og skole kan ikke undervurderes i samisk språkrøktsammenheng.

Det kommer fram i Samisk språkundersøkelse 2012, som onsdag ble lagt fram i rapports form, er utført gjennom et samarbeid mellom forskere ved Norut Alta og Nordlandsforskning på oppdrag fra Sametinget.

Rekrutteres gjennom barnehagene

I rapporten kommer det fra at en nøkkel for å styrke samisk språk er barnehagene. Å satse på flere samiskspråklige barnehageplasser vil bidra til at flere barn blir samiskspråklige.

I kommuner utenfor samisk språkforvaltningsområde viser det seg at det er gjennom barnehagene at elever rekrutteres til opplæring både i og på samisk. Å stimulere til flere samiskspråklige barnehager er derfor et helt konkret tiltak.

I denne sammenhengen vil eksempelvis en styrking av retten til et samiskspråklig barnehagetilbud i barnehageloven, utenfor forvaltningsområdet i likhet med innenfor, være et viktig bidrag. En slik språklig arena i kommunen vil kunne stimulere til økt bruk av samisk mellom foreldre og barn, og etablere eller eventuelt styrke et allerede eksisterende samiskspråklig miljø, sies det i rapporten.

Bare samiske barnehager

I Kautokeino er alle barnehagene samiske.

– De fleste som jobber i barnehage her snakker samisk og er også samer. Da er det enklere å gi et samisk tilbud til barna i barnehagene, sier enhetsleder for barnehager og kultur Britt Ørnebakk i Kautokeino kommune.

Der begynner også barna til norskspråklige i samisk barnehage.

– Noen frykter kanskje at barnet ikke skal forstå det som sies, men om det er barn som ikke forstår samisk i det hele tatt, så tar vi jo også norsk til hjelp.

På barnehagene i Kautokeino er man bevisst på å lære barna forskjellige samiske ord.

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Vi lærer barna både nye og gamle ord, som kanskje ikke er så ofte i bruk lenger. Ordene har vi også skrevet i ukeplanen.

– Må bevisstgjøre kommunene

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma sier at rapporten vil være et viktig grunnlag for den kommende barnehagemeldinga som Sametinget jobber med.

– Man må finne tiltak og metoder fra barnehagenivå til sykehjemsnivå.

Hun sier at det er et viktig arbeid å bevisstgjøre kommunene også, for at de kan tilrettelegge for at det samiske språk skal bli styrket i deres kommune uavhengig om de er med eller ikke i samisk språkforvaltningsområde.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.