Hopp til innhold

Barnehager viktige i styrking av samisk språk

En nøkkel for å styrke samisk språk er barnehagene. Derfor må man stimulere til flere samiskspråklige barnehager, kommer det fram i ny språkrapport.

NSR vil sikre samisk i barnehagene, som her ved Árran

Árran barnehage på Drag i Tysfjord

Foto: Sander Andersen/NRK

Før i tiden ble samisk snakket overalt, unntatt i skolen. I dag er skolen i mange kommuner nærmest den eneste plassen hvor samisk snakkes, og barnehage og skole er uten tvil svært viktige i for samisk språkrøkt. Betydningen av barnehage og skole kan ikke undervurderes i samisk språkrøktsammenheng.

Det kommer fram i Samisk språkundersøkelse 2012, som onsdag ble lagt fram i rapports form, er utført gjennom et samarbeid mellom forskere ved Norut Alta og Nordlandsforskning på oppdrag fra Sametinget.

Rekrutteres gjennom barnehagene

I rapporten kommer det fra at en nøkkel for å styrke samisk språk er barnehagene. Å satse på flere samiskspråklige barnehageplasser vil bidra til at flere barn blir samiskspråklige.

I kommuner utenfor samisk språkforvaltningsområde viser det seg at det er gjennom barnehagene at elever rekrutteres til opplæring både i og på samisk. Å stimulere til flere samiskspråklige barnehager er derfor et helt konkret tiltak.

I denne sammenhengen vil eksempelvis en styrking av retten til et samiskspråklig barnehagetilbud i barnehageloven, utenfor forvaltningsområdet i likhet med innenfor, være et viktig bidrag. En slik språklig arena i kommunen vil kunne stimulere til økt bruk av samisk mellom foreldre og barn, og etablere eller eventuelt styrke et allerede eksisterende samiskspråklig miljø, sies det i rapporten.

Bare samiske barnehager

I Kautokeino er alle barnehagene samiske.

– De fleste som jobber i barnehage her snakker samisk og er også samer. Da er det enklere å gi et samisk tilbud til barna i barnehagene, sier enhetsleder for barnehager og kultur Britt Ørnebakk i Kautokeino kommune.

Der begynner også barna til norskspråklige i samisk barnehage.

– Noen frykter kanskje at barnet ikke skal forstå det som sies, men om det er barn som ikke forstår samisk i det hele tatt, så tar vi jo også norsk til hjelp.

På barnehagene i Kautokeino er man bevisst på å lære barna forskjellige samiske ord.

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Vi lærer barna både nye og gamle ord, som kanskje ikke er så ofte i bruk lenger. Ordene har vi også skrevet i ukeplanen.

– Må bevisstgjøre kommunene

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma sier at rapporten vil være et viktig grunnlag for den kommende barnehagemeldinga som Sametinget jobber med.

– Man må finne tiltak og metoder fra barnehagenivå til sykehjemsnivå.

Hun sier at det er et viktig arbeid å bevisstgjøre kommunene også, for at de kan tilrettelegge for at det samiske språk skal bli styrket i deres kommune uavhengig om de er med eller ikke i samisk språkforvaltningsområde.

Korte nyheter

 • Gjenbegravning av Stor-Stina i Malå

  Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), med kallenavnet Stor-Stina, ble født i Malå i Nord-Sverige. Hun var verdens lengste samekvinne, og var stor kjendis i Europa.

  Etter sin død ble hun gravd opp av forskere, og sendt til Karolinska institutet i Sør-Sverige.

  170 år etter sin død ble hun i dag gjenbegravd på Malå kirkegård.

  For samene i Malå har det vært en lang kamp for å få gjennomføre gjenbegravningen av Larsdotter.

  – Det har vært en stor dag, det er vanskelig å sette ord på hva man føler nå, sier leder for Malå sameforening, Stefan Larsson til SVT Sápmi.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT
 • Utvider skogbrannfaren

  Meteorologisk institutt utvider sitt farevarsel for skogbrannfare i nord.

  Fra søndag er det gult farevarsel for skogbrannfare også i nordlige deler av Nordland og sør i Troms.

  – Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

  Fra før er det gult farevarsel for skogbrannfare i indre strøk av Finnmark og deler av Nordland.

  Farevarslene gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

  I Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og sør på Helgelandskysten er det for tiden oransje farevarsel for skogbrannfare. Her er det klar anbefaling om å ikke bruke ild.

  Det er samtidig gult farevarsel for skogbrannfare i Rogaland.

  Meteorologisk institutt
  Illustrasjon: Meteorologisk institutt
 • Jámii 170 jagi dassái – hávdáduvvui ođđasit odne

  Ubmisámi nisu, Christina Chatarina Larsdotter rohkki (1819-1854), guhte gohčoduvvui Stor-Stina, hávdáduvvui ođđasit odne Malláge/Malå girkogárdái Ruoŧas.

  Su gohčodedje Stor-Stina go son lei erenoamáš guhkes olmmoš, badjel guokte mehter guhkki.

  Maŋŋá go son jámii ledje dutkit roggan hávddi ja dolvon su rupmaša máttás.

  Malláge sámesearvvi / Malå Sameförening beales leat giitevačča go Larsdotter fas lea beassan iežas ruovttuguovllu hávdeeatnamii.

  – Dál leat olu ieš guđet ge lágan dovddut ja lea váttis daid sániiguin čilget, lohká sámesearvvi njunuš, Stefan Larsson SVT Sápmái.

  Stor-Stina birra lea maid Åarjelhsaemien Teatere ráhkadan čájálmasa.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT