– De har æren for at det blir flere fiskere

Det er takket være Sametinget at antall fiskere og fangstbåter øker i Finnmark mener en sjøsamisk fisker.

Fiskebåt

Sjøsame fiskeren fra Kokelv mener at det ikke ville vært mulig å øke antall fiskere i Finnmark uten hjelp fra Sametinget.

Foto: Colorbox

Kokelv mannen og fiskeren Glenn Nikolai Johansen mener at Sametinget har æren for at det er blitt flere fiskebåter og fiskere i Finnmark. Fiskeren er blant de mange som har investert i ny fangstbåt.

– Hadde det ikke vært for at jeg fikk støtte fra Sametinget, så hadde jeg ikke kunnet kjøpe ny båt, forteller Johansen.

34 åringen fra Kokelv tror ikke han hadde turt å investere i fiske om det ikke hadde vært for støtten fra Sametinget.

– Sametinget skal ha æren for økningen i antall fiskere i Finnmark de siste årene, mener han.

Tror ikke på politikken

Lederen i Norgas Fiskarlag Reidar Nilsen på sin side har ingen tro på at Sametinget har en positiv invirkning på fisket.

– Jeg klarer ikke å se hva Sametinget har gjort i det her. Jeg føler at det er en politikk som er med på å splitte fiskerne i stedet for å samle dem, sier Nilsen.

Han mener at det er mulig å få en oppgang dersom det gjøres tiltakt som er rettet mot akkurat en gruppe.

– Men når det gjelder oppgang i fisket på generell basis så er det ikke noe å snakke om, påpeker Fiskarlagslederen.

Han synes ikke at man skal trekke frem Finnmark når det gjelder økningen i antall fiskere.

– Det er Øst-Finnmark som har hatt økninga. Og når man ser på båtene, så er de generelt under 11 meter, og jeg synes ikke det er en god utvikling, skal jeg være helt ærlig, avslutter Reidar Nilsen.

– Ikke bare Sametingets ære

Sametingsråd Marianne Balto har ansvaret for fiskerisaker i Sametinget. Hun vil ikke gi hele æren til Sametinget.

– Det er ikke bare Sametingets ære. Men den helhetlige fiskeripolitikken har nå gjort det lettere å tjene penger på fiske. Blant annet kvotene som er satt til lokalefiskere, forteller Balto.

Sametinget har vært med på å støtte fiskere i å kjøpe båter. Sametingsrådet forteller at de siste årene har Sametinget vært med på å subsidiere 20-30 båter i året.