NRK Meny
Normal

Nektet å la klønete byråkrati stoppe «scooter»-turen

Karasjok kommune glemte å søke om å få holde snøscooterløypene åpne. Men fjellstueinnehaver John Edvin Holmestrand lot ikke det stoppe scooterturen som gjestene hans hadde bestilt.

John Edvin Holmestrand trekker scooterslede

John Edvin Holmestrand tar skiene fatt, i mangel på åpne snøscooterløyper. De to kvinnelige gjestene hans sørfra, hadde riktig nok bestilt snøscootertur. I mangel på lovlige scooterløyper, løste Holmestrand det på denne måten.

Foto: Børre Paulsen / Privat

– Ja, gjestene mine hadde jo bestilt snøscootertur. Og selv om kommunen glemte å søke fylkesmannen om å få holde scooterløypene åpne etter 5. mai, måtte jeg jo overholde lovnaden overfor mine gjester.

Det sier en noe travel men lattermild fjellstueinnehaver, John Edvin Holmestrand, når NRK slår på tråden.

Bildet av Holmestrand som med ski på bena trekker en snøscooterslede på den islagte elva Iešjohka, med to kvinnelige fjellstuegjester sittende i, har gått som en farsott på sosiale medier.

Og for sikkerhets skyld – Holmestrand har ikledd seg snøscooterhjelm for anledningen.

– Ellers hadde det ikke vært noe fortjeneste, hvis politiet kunne gi meg bot på det. Det gikk jo ganske fort, har den «menneskelige sledetrekkeren» selv kommentert til bildet.

...og gjestene klagde ikke

John Edvin Holmestrand er innehaver av fjellstua Jergul Astu, noen mil sør for Karasjok.

Av bildet å bedømme, ser det ikke ut som at innehaveren mangler serviceinnstilling – til tross for mangel på tilrettelegging fra snøscootermyndighetenes side.

– Men hvordan fant du på å løse mangelen på åpne snøscooterløyper på denne måten?

– Det var liksom ikke andre alternativer, og service må man jo yte.

– Hva syntes de to kvinnelige gjestene i sleden om påfunnet ditt da? Ble de ikke skuffet for at «snøscooter»-turen ble av slik art?

– Nei, de syntes det bare var moro, svarer en munter John Edvin Holmestrand.

Rådmannen beklager

Rådmann Hilda Vuolab

Rådmann i Karasjok kommune, Hilda Vuolab.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune sier kommunen holder på å granske hva som gikk skeis i saken.

Tidligere i vinter skal Fylkesmannen i Finnmark ha sendt et info-skriv til kommunen, angående søknadsprosedyren for å holde snøscooterløyper åpne – lenger enn motorferselloven i hovedsak gir hjemmel for.

Men det skrivet har ikke rådmannen sett snurten av.

– Vi prøver å finne ut hvor det ble av det skrivet som fylkesmannen sendte i februar. Det kom ikke kom frem til kommunen og meg, slik det burde. Vi må finne ut til hvem dette ble sendt til. Det er sterkt beklagelig at dette skjedde, svarer Karasjok-rådmann Vuolab.

– Hvem sitt ansvar i kommunen er det at søknad om scooterløypeforlengelse utover 5. mai, sendes til Fylkesmannen i Finnmark?

– Vi holder nå på å diskutere akkurat det – for nå har fylkesmannen stilt strengere krav til behandling av slike søknader. Dette må derfor løftes til politisk behandling her i kommunen, sier rådmann Vuolab.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Snøskuter

Slik skulle vel fjellstueinnehaver John Edvin Holmestrand egentlig ha fraktet sine turistgjester. Bildet er tatt i annen anledning.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Tror ikke fylkesmannen har feilet

– Er dette rutinesvikt i fra Karasjok kommunes side?

– Det er vanskelig å svare på det nå. For vanligvis sender fylkesmannen informasjonsskrivet til oss i fysisk format. Men det papiret har ikke jeg sett, ingen andre her i kommuneadministrasjonen heller. Det kan godt hende at skrivet er sendt elektronisk, og hvor det da har havnet er vanskelig for meg å svare, sier rådmann Vuolab.

– Kan det hende at fylkesmannen ikke har sendt dette skrivet til dere i det hele tatt?

– Nei, det tviler jeg på. Men dersom fylkesmannen har endret rutinene til å kun sende dette ut digitalt, så er det ikke det bra – for da er det ikke alltid at vi fanger det opp, svarer rådmann Hilda Vuolab.

Men rådmannen bedyrer nå at kommunen vil sikre at slike forglemmelser ikke skjer i fremtiden.

Mener alle Finnmarkskommuner bør behandles under ett

Nils Sverre Eriksen

Árja-leder Nils Sverre Eriksen.

Foto: Aslak Ilkka Niityvuopio / NRK

Leder i sametingspartiet Árja, Nils Sverre Eriksen, mener forglemmelsen kunne vært unngått, dersom loven som regulerer motorferdsel hadde vært av annen utforming.

– Árja mener at hele Finnmark i en slik sak som selvfølge skal behandles likt og under samme sak. Er det nødvendig å bruke tid og ressurser for behandling av hver enkelt søknad, med de snømengdene som det er i dag, spør Árja-leder Eriksen retorisk.

Han sier at partiet hans vil jobbe for at motorferdselloven endres slik at de som driver med utmarksbruk og kombinasjonsnæringer fra naturen, skal ha rett til bruk av motorkjøretøy etter tradisjonelle ferdselsårer.

Nils Sverre Eriksen mener at kommunene ska ha selvstyrerett over motorferdselen, og at fylkesmannens overprøvingsmyndighet bør begrenses.

– Forskriftene som forbyr motorferdsel fra 5 mai til 1. juli må snarest revideres og tilpasses tradisjonell samisk utmarksbruk. Håper Finnmarks befolking har forståelse for at alle utmarksbrukere føler seg fengslet til asfalten fra 5 mai til 1 juli, kommenterer Árja-leder Eriksen.

– Dette er egentlig for dårlig av kommunen

Selv om fjellstueinnehaver John Edvin Holmestrand valgte å løse mangelen på snøscooterløyper på fortreffelig vis, mener han glippen fra Karasjok kommune likevel er alvorlig.

– Dette er jo et økonomisk tap for oss som driver fjellstuer her i området. Det medfører tapt inntekt for oss. I tillegg gir det jo negative ringvirkninger for Karasjoks næringsliv. Nå kjøper jo ikke vi eller jeg noe bensin, dagligvarer eller fiskeutstyr, siden vi ikke kan tilby scooteropplevelser til våre gjester, sier Holmestrand.

– Hvordan er din tillit til Karasjok kommune nå?

– Det er menneskelig å feile, naturlig nok. Men det bør være rutiner slik at slikt ikke skjer.

– Er det et god nok grunn fra Karasjok kommune sin side, når kommunen sier at de ikke har mottatt søknadspapirene til riktig sted?

– Nei, det er for dårlig. Det hadde jo bare vært å få fylkesmannen til å sende søknadspapirer på nytt, når kommunen vet at fristen for å søke om scooterløypeforlengelse, straks går ut, svarer Holmestrand.

– Hvordan skal du videre denne vårvinteren betjene dine kunder da?

– Nei, nå fra nå av får jeg bare dele ut ski til mine gjester, slik at de i det minste får litt uteaktivitet. Jeg håper jo likevel at dette løser seg ved at fylkesmannen behandler tidsforlengelsen av snøscooterløyper her i Karasjok snarest mulig, slik at våre turistene får seg viddatur, sier en nå noe oppgitt fjellstueinnehaver John Edvin Holmestrand.

Fylkesmannen vurderer saken

Gunhild Lutnes hos Fylkesmannen i Finnmark har tidligere bekreftet at de mottok søknad om snøscooterløypeforlengelse fra Karasjok etter at søknadsfristen gikk ut.

Seksjonsleder Stig Moen hos Fylkesmannen i Finnmark har også informert om at de ikke kan love hvorvidt Karasjok kommune får forlenget åpning av sine snøscooterløyper, siden kommunen ikke opprettholdt søknadsfristen.

Fylkesmannen i Finnmark vil gjøre en vurdering på dette i løpet av uken.