Hopp til innhold

– Kjempebra påminnelse

– Det var kjempebra at Kongen minnet oss på at vi alle har et ansvar for å bruke de samiske språkene.

Kong Harald V åpnet i dag det 6. Sameting.

I åpningstalen sa kongen at det er viktig å ta vare på og utvikle de samiske språkene . Kongen roste også de som bruker samisk språk eller legger ned en innsats for å lære et av de samiske språkene.

Aili Keskitalo

Sametingsrepresentant for NSR, Aili Keskitalo

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Kjempebra!

Sametingsrepresentant for NSR Aili Keskitalo sier at alle har et ansvar for å utvikle de samiske språkene.

– Det var kjempebra at Kongen minnet oss på at vi alle har et ansvar for å bruke de samiske språkene. At det er samfunnets ansvar og folkets ansvar, men også et personlig ansvar.

– Viktig påminnelse

Niillas Ánde Eira var en av de mange som hadde møtt opp for å se kongeparet og åpningen av det sjette Sameting. Han sier at språket fortsatt er i en sårbar situasjon og at det derfor er viktig at Kongen minner på om hvor viktig samisk er.

– Det er klart at det er viktig å utvikle de samiske språkene så mye som mulig. De samiske språkene er fortsatt ikke på det nivået det burde være, men jeg har tro på at det skal bedre seg framover.

Lærer seg samisk

Jørn Are Gaski, som siden 2001 har vært sametingsrepresentant, synes det var bra at Kongen nærmest kom med en utfordring til alle om å bruke de samiske språkene.

– Det er flott. Det er flere av oss som burde gjøre mer for å lære seg samisk. Det har bra symboleffekt at også Kongen sier det.

– Vil du lære deg samisk?

– Jeg holder på å lære meg samisk, svarer han og sier videre - på samisk - at han ikke vet når han vil snakke samisk fra talerstolen, men at han har det som mål å å gjøre det en gang i fremtiden.

Korte nyheter

 • 650 nuora geahččalit guolásteamis dán geasi

  62 nuora Romssas eret besset dán geasi geahččaladdat guolásteamis. Oktiibuot leat 650 nuora Norggas registrerejuvvon nuoraidbivdui, ja juohke goalmmádas sis lea nieida.

  – Ulbmilin lea rekrutteret eanet nuorra guolásteddjiid. Mis lea oassi sullii 23 proseantta vuollel 30 jagi ja lea mihttomearrin oažžut eanet nuoraid válljet guolástanámmáha, lohká Dag Sørlig Norgga mearrabiebmoráđis.

  Álggaheapmi dáhpáhuvvá našunála nuoraidbivdoortnega bokte, ja ii leat beare maŋŋit čálihit iežas. Dán jagi dat gusto áigodagas njukčamánu 17. beaivvis gitta golggotmánu 16. beaivái, ja juohke registrerejuvvon nuorra guolásteaddji sáhttá vuovdit iežas bivddu gitta 50 000 ruvdnui.

  Ungdomsfiskerne ser etter krabber på Sandfjorden.
  Foto: Carolyn Hannigan
 • Hilggui Tik toka geahččaleami garvit ođđa lága

  EU-duopmostuollu hilggui odne Tik Toka geahččaleami garvit ođđa digitála njuolggadusaid mat galget ráddjet stuorra teknologiijafitnodagaid fámu, dieđiha AFP.

  Lei mannan skábmamánus go EU dajai ahte TikTok ja máŋga eará lávddi, earret eará Apple ja Meta, fertejit čuovvut njuolggadusaid mat leat «Digitála márkanlágas». Láhka mii gáržžida máilmmi stuorámus fitnodagaid čađahit mearkkašahtti rievdadusaid das mo sii doibmet.

  TikTok logo
  Foto: Reuters
 • Giron suohkan háliida vearuhit turisttaid: – Buorre jurdda

  Bealli ruoŧa turistagielddain oaivvildit ahte turisttat galget máksit sierra duristavearu. Giron lea okta dain.

  – Dat lea vuohki oažžut eanebuid dohkehit turistaealáhusa, lohká Emilia Töyrä (S), gielddastivrra nubbijođiheaddji.

  Norrbottenis lea SVT jearan turistavearu birra Árjepluovve, johkamohki ja Girona gielddaid jođiheddjiin

  Dat gielddat leat dan 30 gieldda searvvis gos leat eanemus turisttat olmmošlogu ektui leamaš maŋemus jagi.

  Kiruna
  Foto: Kiruna komune