Hopp til innhold

– Kjempebra påminnelse

– Det var kjempebra at Kongen minnet oss på at vi alle har et ansvar for å bruke de samiske språkene.

Kong Harald V åpnet i dag det 6. Sameting.

I åpningstalen sa kongen at det er viktig å ta vare på og utvikle de samiske språkene . Kongen roste også de som bruker samisk språk eller legger ned en innsats for å lære et av de samiske språkene.

Aili Keskitalo

Sametingsrepresentant for NSR, Aili Keskitalo

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Kjempebra!

Sametingsrepresentant for NSR Aili Keskitalo sier at alle har et ansvar for å utvikle de samiske språkene.

– Det var kjempebra at Kongen minnet oss på at vi alle har et ansvar for å bruke de samiske språkene. At det er samfunnets ansvar og folkets ansvar, men også et personlig ansvar.

– Viktig påminnelse

Niillas Ánde Eira var en av de mange som hadde møtt opp for å se kongeparet og åpningen av det sjette Sameting. Han sier at språket fortsatt er i en sårbar situasjon og at det derfor er viktig at Kongen minner på om hvor viktig samisk er.

– Det er klart at det er viktig å utvikle de samiske språkene så mye som mulig. De samiske språkene er fortsatt ikke på det nivået det burde være, men jeg har tro på at det skal bedre seg framover.

Lærer seg samisk

Jørn Are Gaski, som siden 2001 har vært sametingsrepresentant, synes det var bra at Kongen nærmest kom med en utfordring til alle om å bruke de samiske språkene.

– Det er flott. Det er flere av oss som burde gjøre mer for å lære seg samisk. Det har bra symboleffekt at også Kongen sier det.

– Vil du lære deg samisk?

– Jeg holder på å lære meg samisk, svarer han og sier videre - på samisk - at han ikke vet når han vil snakke samisk fra talerstolen, men at han har det som mål å å gjøre det en gang i fremtiden.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB