Lars Pirak er død

Den anerkjente samiske kunstneren fra Jokkmokk i Nord-Sverige ble 76 år gammel.

Lars Pirak
Foto: Lars Anders Sikku / NRK

Pirak ble blant annet kjent for å ha fornyet det samiske handverket, duodji, og i dag finnes hans kunst representert på museer over hele verden.

Lars Pirak var en allsidig kunstner som kanskje først og fremst vil bli husket for den fremstillingen som han gav av reinsdyr og reindriftssamenes liv.

Han var også en anerkjent joiker og forteller.

Som den eneste samiske kunsthandverkeren ble Lars Pirak i 2003 utnevnt til æresdoktor av Umeå Universitet.

Lars Pirak ble født i 1932 og vokste opp i Luovoluokta i Jokkmokk kommune, der familien hans drev med reindrift. Planen var at han også skulle bli reindriftsutøver, men flere nødår for reindrifta gjorde at hans familie gikk over til å drive med fiske.

Torsdag 2.oktober døde Lars Pirak etter lengre tids sykdom.