Historisk samisk dag i Russland

Grunnlaget for et sameting i Russland ble lagt i helga.

Sameting i Russland

Fra venstre: Alexey Kolosov (Murmashi), Andrey Danilov (Monchegorsk), Valery Tkachev (Lovozero), Nina Ezhova (Redva), Tatyana Tsmykailo (Jona), Nina Afanasieva (Murmansk), Aleksandra Artieva (Krasnoshelie/Murmansk), Olga Egorova (Murmansk) og leder Valentina Sovkina (Lovozero).

Foto: Evgeny Juskhov/BIPO

Nå er det ikke lenger sameting i Norge, Sverige og Finland, men også i det fjerde landet hvor samene tradisjonelt har bodd - Russland.

Velger president

I helga foregikk den andre samiske kongressen i Russland i Murmansk i en fullpakket konferansesal på Park Inn hotell.

Søndag ble ni representanter valgt til det som kan bli starten på et eget sameting i landet.

Sameting i Russland

Krigsveteran-brødrene Petr Galkin (83) og Vasily Galkin (86) var de eldste delegatene pa kongressen.

Foto: Evgeny Yushkov/BIPO Barents

Det skal velges en president gjennom indirekte valg.

Midlertidig

Sametinget er imidlertid etablert på et privat og midlertidig basis.

Det nye organet skal jobbe for å lage et lovutkast om sametinget

Målet er å få dette behandlet av myndighetene og vedtatt som en egen lov.

Handlekraftig

Nina Afanaseva var den siste som ble stemt inn. Hun er veldig glad for at det kan gå mot at også Russland får et eget parlamentarisk folkevalgt samisk organ.

– Vi har allerede mange krav og forslag som vi skal legge fram for guvernøren i Murmansk, sier Afanseva til NRK.

Inn i nordområdepolitikken

Presidenten i Sametinget i Norge, Egil Olli, viser til at det gjennom den såkalte nordområdepolitikken er tett kontakt mellom Norge og Russland.

– Det er klart at også dette må bli koplet inn i den sammenheng. Det tror jeg vil være en styrke. Vi har jobbet mye med at urfolkspolitikk skal ivaretas under nordområdepolitikk, sier Olli.

Sameting i Russland

Egil Olli (sametingspresident i Norge), Stefan Mikaelsson (ordfører i Sametinget i Sverige og president i Samisk parlamentarisk råd) og Erkki Lumisalmi (2. nestleder i Sametinget i Finland) gjestet Russland.

Foto: Evgeny Yushkov/BIPO Barents

Det stilles forventninger til norske myndigheter og Sametinget i Norge om å bistå med hjelp i forbindelse med opprettelsen av et sameting i Russland, mener presidenten.

– Slik de har det der bør vi gjøre det vi kan, sier Olli.

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK