Kjøper kunst for 400 000 i året, men har ingen plass å lagre det

Sametinget kjøper kunst for 400 000 i året. Nå kan det ta stopp, de har ingen plass å oppbevare kunsten.

RDM

Her pakker vaktmesteren ut et maleri i en skitten kjeller.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Det er jo egentlig ikke så bra å ta fram kunsten her, man burde kanskje gjøre det på et rent rom, et helt rent rom, sier vaktmester Bror Ivar Salamonsen ved de samiske samlinger i Karasjok.

Salamonsen fortsetter å fortelle at man ikke burde åpne å ta fram kunst hvor det det er støv å skittent, men de har dessverre ingen andre plasser å oppbevare kunsten, ei eller har de et rent rom som kan brukes.

Vaktmesteren bruker hvite hansker når han håndterer maleriene, men han må oppbevare de i kjellergangen utenfor de godkjente kunst magasinene.

Kunst for millioner

RDM kjellergang

I denne kjellergangen oppbevares det kunst.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Det ligger kunst for flere millioner i Karasjok, sametinget kjøper kunst for ca. 400 000 kroner i året gjennom nettverket til Riddo Duottar Museat (RDM).

Styreleder for RDM mener kjøp av kunst avhenger av nytt oppbevarings magasin.

Martin Rimpi

Styreleder Martin Rimpi sier at kjøp av kunst avhenger av kunst magasin.

Foto: NSR

– Hvor vidt det blir kjøpt inn mere kunst i år avhenger hvor raskt vi får en løsning på et nytt kunst magasin i Karasjok, sier styreleder for de samiske samlinger Martin Rimpi.

Kunsten blir hjemme

Vis RDM ikke klarer å få i orden oppbevaringsmagasinene, så vil de nye samiske kunstene bli hjemme hos kunstneren.

Sametingsråd Henrik Olsen vil prøve å løse problemet så fort det lar seg gjøre.

– Med de plass problemene man har så er det begrenset hva man kan kjøpe inn nå, men jeg regner med at hvis vi får på plass noen midlertidige lokaler innen rimelig kort tid så vil også denne floken være løst, sier Olsen.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen er sikker på at lagringsplassen kommer i orden snart.

Foto: Anne Olli

Olsen mener at man kan fortsette å kjøpe inn samisk kunst, slik at man har en oppdatert og god samling.

Mens sametinget prøver å finne oppbevaringslokaler, så prøver vaktmesteren å holde kunsten rent.

Se video av saken her:

Sametinget i Norge bruker 400 000 kroner årlig på samisk kunst.
Men lagrene er fulle og det gir utfordringer.
Norgga Sámediggi oastá jáhkasaccat lágabui 400 000 kruvnna ovddas odda sámi daidaga, muhto go vuorkkát leat spaggadievva, de mielddisbuktá dát hástalusaid: