Hopp til innhold

Guvsám på topp

Norske Samers Riksforbund (NSR) har nå valgt sin sametingsvalgliste i Sør-Norge valgkrets.

Kirsti Guvsám

Kirsti Guvsám

Foto: Brita Åse Norlemann / NRK

På førsteplass står Kirsti Guvsám. Hun er bosatt i Bud i Møre og Romsdal. Hun er bare 33 år gammel, men har allerede to perioder på Sametinget bak seg.

– Jeg er veldig klar for å ta fatt på en ny valgkamp. Vi skal vinne valget for NSR, og på Sametinget skal vi jobbe for de samiske samlingsstedene i storbyområdene. Vi skal sikre finansiering til språksentre, samiske hus og arenaer hvor samer kan samle seg. NSR vet at samene også vil bo i byene, og det skal gis oppmerksomhet, sier Guvsám til NSR .

Her er lista:

1. Kirsti Guvsám, 1979, flyktningkonsulent, Bud i Romsdal
2. Anita P. Ravna, 1961, NAV-leder, Moss
3. Tor Gunnar Nystad, 1967, Oslo
4. Ole Mathis Hetta, 1946, seniorrådgiver, Stavanger
5. Aili Guttorm, 1991, student, Halden
6. Mona Tornensis Hornæs, 1972, tannlege, Bergen
7. Jan David Anti, 1979, anleggsarbeider, Batnfjord på Møre
8. Ingrid Jåma, 1947, pensjonist, Oslo
9. Arve Nordland, 1958, produsent, Oslo
10. Karen Anna Sara, 1953, samisklærer, Øyer

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK