Hopp til innhold

Kirsti Bergstø innstilt som SV-leder

Det skriver hun på egen Facebook-side.

– Det er med glede og glød, men også et dypt alvor jeg har sagt ja til å ta på meg oppgaven som SVs neste leder, skriver hun.

– Vi er inne i ei dyrtid nå og ei miljøkrise, å lede SV betyr å gå til kamp for miljø og sterkere fellesskap.

Kirsti Bergstø, nestleder SV, utenfor Stortinget
Foto: Trond Lydersen / NRK

Korte nyheter

 • Ministtaris lea jáhkku prošektii

  Les på norsk:

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta almmuhii ikte makkár 12 fápmoprošeavttat Finnmárkkus besset gulaskuddamii čakčat.

  Dát prošeavttat leat oassin industriija ja fápmoloktemis, muitala Olju ja energiijaministtar Terje Aasland.

  Aasland jáhkká ahte válljejuvvon fápmoprošeavttat leat eanet go doarvái čađahit Muolkkuid elektrifiserema.

  Terje Aasland energiminister (Ap)
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • Minister har tro på prosjektet

  Kraftprosjektene som NVE har valgt å gå videre med bygger opp under industri og kraftløftet forteller Olje og Energiminister Terje Åsland.

  Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE bestemte i går hvilke vindkraftprosjekter som skal gå videre til nye høringsrunder.

  Aasland er helt overbevist om at de kraftprosjektene man sitter igjen med er mer enn nok til å forsyne Melkøya med strøm.

 • – Dat šaddá veadjemeahttun joatkit boazodoaluin

  Skuohtanjárgga siidii lea evttohuvvon guokte bieggafápmoprošeavtta hukset.

  NČE (Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta) mearridii odne ahte sii vuoruhit dáid prošeavttaid sáddet guorahallamii čakčat. Dat mearkkaša ahte Skuohtanjárggas soaitá šaddat bieggafápmorusttegat boahtteáiggis.

  Skuohtanjárgga siidda jođiheaddji, Johan Isak Eira, dadjá NRKii ahte dát lea hirbmat duođalaš sin siidii.

  – Dat šaddá veadjemeahttun joatkit boazodoaluin Skuohtanjárggas nu mo dat dál lea, dadjá Eira.

  Son lei vuordán buoret ođđasiid odne. Hammerfeasttas NČE hilgo buot fápmoprošeavttaid.

  Dál ferte siida bidjat searaid ákkastallat manin dát prošeavttat eai galgga huksejuvvot sin guovlluide.

  – Dohko ii leat sadji dákkár monsterindustriijaide ja dan mii fertet beassat čilget, dadjá Eira.

  Loga eambbo NČE vuoruhemiid birra dás.

  DSC00354
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK