– Kjære Gud, la oss få beholde fisken

I kveld blir det forbønn i flere kirker i Finnmark til støtte for kystaksjonen. Det er sogneprest Laila Jåvold i Måsøy kommune som har tatt initiativet til dette.

Bønn

ET MEKTIG MIDDEL: – Bønn er ganske enkelt en samtale med Gud, den sterkeste kraften som jeg kjenner til, forklarer sogneprest Laila Jåvold.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Dette er bønn for å beholde fisken, jobbene og kystsamfunnene.

Siden kystopprøret startet i Mehamn, har Jåvold ventet på en bekreftelse på at folk langs kysten i Nord-Norge skal få kunne beholde levebrødet sitt, og at fisken ikke sendes til utlandet for bearbeiding.

– Denne bekreftelsen har vi ennå ikke fått. Derfor ønsker jeg hjelp fra den sterkeste kraften som jeg kjenner til, nemlig Gud Fader, den allmektige, forklarer Jåvold.

HØR LAILA JÅVOLD:

Inngangen til forbønnen vil bli startet opp med salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» skrevet av Petter Dass i 1698.

– Flott initiativ

Kirkeverge Arne Nygaard fra Havøysund er stolt over sognepresten.

– Så får vi bare håpe på at de høyere makter hører på vår bønn, sier Nygaard.

Fisken har i uminnelige tider brødfødt folk langs kysten, og er selve ryggraden for bosettinga langs kysten. Derfor er dette en viktig sak også for kirka, mener Nygaard.

Dette skal være en enkel markering, slik at det skal være lett å be for kystaksjonen i alle kirker. Også i kirker hvor presten ikke har anledning til å være tilstede. Her vil andre i menigheten lede forbønnen, forklarer kirkeverge Arne Nygaard.

Dermed blir det forbønn i alle Måsøys fem kirker.

God respons

Men det blir forbønn også i andre kirker i Finnmark.

Sogneprest Laila Jåvold i Måsøy har sammen med prosten i Hammerfest, Arve Marthinsen, fått med seg Sørvær, Bergsfjord, Kvalsund, Hammerfest, Havøysund, Gjesvær, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø, på denne felles markeringen i kveld.

I strekningen Loppa - Vardø er det ifølge Jåvold bare to kirker hvor det ikke er anledning å gjennomføre forbønnen.

– Kirka skal lytte

Kirkeverge Nygaard er glad for engasjementet som kirka viser i denne saka.

– Dette er helt i tråd med den nye grunnloven hvor det står at Den norske Kirke skal være en folkekirke. Kirken skal være synlig og lytte til det som engasjerer lokalbefolkningen.

HØR ARNE NYGAARD:

– Vi skal ta del i den hverdagen og de utfordringene som folk til daglig står overfor. Det betyr ikke at Kirken skal blande seg inn alle saker, men i saker som åpenbart tråkker på folks rettsoppfatning, forklarer kirkevergen.

– Mange kystsamfunn er bygget opp med basis i fiskeressursene. Overtar andre fisken, blir grunnlaget for bosettinga smuldret opp. Derfor mener kirkevergen at det vil være riktig å be for fisken.