NRK Meny
Normal

Keskitalo deltar i FNs permanente forum for urfolkssaker

Sametinget deltar på Permanent forum for urfolkssaker i New York. Tema er «Urfolk: konflikt, fred og løsning».

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) vil mandag i neste uke være på plass i New York når den 15. sesjonen i FNs permanente forum for urfolkssaker starter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den første uka deltar sametingspresident Aili Keskitalo og andre uka politisk rådgiver Runar Myrnes Balto.

Den 15. sesjonen i FNs permanente forum for urfolkssaker (PFII) foregår i perioden 9. til 20. mai og vil bringe medlemsstatene og urfolksrepresentanter sammen rundt temaet «Urfolk: konflikt, fred og løsning».

Møtet tar for seg følgende saker:

Gjennomføring av de seks mandatområder av PFII med referanse til FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP); konflikt, fred og løsning; og koordinering mellom de tre FN-mekanismene på urfolkssaker. En dialog vil skje med spesialrapportør om urfolks rettigheter og styreleder i Expert Mechanism om urfolks rettigheter. Økten vil også vurdere den fremtidige arbeid PFII, og nye spørsmål.

FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet skal råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter. Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet.

Den første sesjonen til forumet ble holdt fra 13. til 24. mai 2002 og må karakteriseres som en vellykket start for forumet.

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga ble valgt til forumets første formann.