Kan bli medlem i Samisk idrettsforbund

Til helgen arrangeres idrettstinget til Samenes Idrettsforbund, hvor det er forslag om å ta med det nye samiske fotballforbundet som medlem.

FA Sápmi
Foto: Dragan Cubrilo / NRK

En av sakene som skal opp i idrettstinget i helgen, er søknaden fra det nye samiske fotballforbundet FA Sápmi om å bli tatt opp som medlem i Samisk Idrettsforbund i år.

Samisk idrettsforbund kan ikke ha med to samiske fotballforbund, noe fotballtinget til FA Sápmi var klar over da det nye fotballforbundet ble etablert, men de ville likevel søke om medlemskap siden Samisk fotballforbund ikke har hatt noen aktivitet de siste årene.

Opphører

Samisk Idrettsforbund har fire underliggende organer, Samisk Idrettsforbund i Sverige, Samisk Idrettsforbund i Finland, Samisk Idrettsforbund i Norge og Samisk fotballforbund.

Under idrettstinget i Hetta i Finland til helgen, er det forslag om at medlemskapet til Samisk fotballforbund opphører fordi forbundet ikke har levert regnskap og rapport til Sametinget.

Dette er sak 8.5 på idrettstinget, hvor de i forslag til vedtak skriver at SSLs medlemskap i SVL opphører fra dags dato. Medlemskapet til det nye samiske fotballforbundet FA Sápmi kommer opp som sak 8.6. Forslag til vedtak der er at FA Sápmi blir tatt opp medlem i SVL.

Glad for forslaget

Fotballpresident Håkan Kuorak i FA Sápmi har ingen kommentar til forslaget til idrettstinget i Samisk Idrettsforbund om at medlemskapet til Samisk fotballforbund i SVL opphører.

Håkan Kuorak

Fotballpresident Håkan Kuorak er glad for at FA Sápmi i helgen kan bli tatt opp som medlem i Samisk Idrettsforbund.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Jeg er glad for at idrettstinget vil ta opp søknaden vårt om medlemskap og at de foreslår at vi blir medlem i SVL, svarer Håkan Kuorak.