Hopp til innhold

Kan bli gruvedrift lenge i Kautokeino

Med de siste resultater det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB har fra Biedjovággi i Kautokeino, kan det bli gruvevirksomhet lenge.

Arctic Gold AB
Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Vi har hatt prøveboringer i hele sommer og hele tiden med gode resultater, men det siste resulatet vi har fått er det beste så lang, sier administrerende direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold AB.

Med disse resultatene vil gruveselskapet kunne forlenge arbeidet i kommunen, men dette er noe Claesson ønsker å komme tilbake til.

Hør intervjuet med Arctic Gold sjefen her:


Venter flere resultater

Arctic Gold AB har i løpet av sommeren tatt nesten 2600 prøver fra boringene i Biedjovággi, halvparten av disse er analysert.

– Det kommer stadig nye ferdige analyser, men i løpet av høsten og vinteren skal alle være ferdig, så skal vi gå igjennom resultatet, forklarer Claesson.

Selskapet forbereder seg også mot oppstart av gruvedrift i Kautokeino kommune, og jobber med de tillatelsene som selskapet trenger.

Med de første resultatene de har hatt, så de drift i fem-seks år i området, men de siste resultatene kan gi arbeid i opp mot 10 år.

– Bra de jobber lenger

Reindrifta har ikke ønsket gruvedrift i Bieddjovággi, men når det først vil bli drift i området så er det bra at de da jobber i en lengere periode, mener leder for reinbeitedistrikt 34 Áborášša, Nils Isak Sara.

Áborášša er en distriktene som berøres av gruvevirksomheten til Arctic Gold i Bieddjovággi, i Kautokeino.

Sara mener det er dumt at man utvider for mye før man kjenner til hvordan driften bli i fremtiden.

Har samtaler

Reinbeitedistrikt 34 Áborášša, er en av aktørene som Arctic Gold AB har samtaler med, blant annet fikk de i desember 2010 laget en intensjonsavtale om driften i området, hvor også Sametinget er med.

- Vi kjenner jo til de planenene selskapet har og hva de akter å gjøre i fremtiden, med de samtalene vi har, men det er også områder vi ikke ønsker de skal starte opp, forklarer Nils Isak Sara.

Áborášša har hatt innsigelser mot drift i det nordligste området av Bieddjovággi, men tror ikke gruveselskapet vil høre på dem.

– Må kreve urfolksavgift

Reineier Nils Isa Sara har møtt andre urbefolkninger som er i samme situasjon som reindrifta i Finnmark, der gruvevirksomhet vokser frem.

– Sametinget må tenke seriøst på å kreve en urfolksavgift av selskap som Arctic Gold i Bieddjovággi i Kautokeino, for ellers kommer de, ødelegger og reiser igjenn etter noen år, det har de fått til i andre områder, sier Sara.

Nils Isak Sara er klar over at mange ler av slike krav, men er ikke sikker på hvem som sitter og ler etter at gruveselskapene har forlatt områdene de har ødelagt.

Korte nyheter

 • NRK erfarer: Hans Ole Eira slutter i sametingsrådet – Berit Marie P.E. Eira inn

  Etter det NRK erfarer forlater Hans Ole Eira fra Senterpartiet sametingsrådet.

  Berit Marie P.E. Eira fra Flyttsamelista går inn midlertidig i hans sted. Sametingspresident Silje Karine Muotka har invitert til pressekonferanse om endringer i Sametingsrådet på Sametinget klokken 12 mandag.
  Hans Ole Eira har vært sykemeldt en tid, meldte Sametinget i april. Han har vært sametingsråd siden 2020.
  Sametinget er et folkevalgt organ som skal rådgi Stortinget i samiske saker. Rådet representerer flertallet på Sametinget, og kan sammenliknes med regjeringen i det norske Stortinget.

 • Fovse-šiehtadalliit šiehttan leat jávoheapmin

  – Sii leat šiehttan leat jávoheapmin, nu ahte ii sáhte muitalit maidige.

  Nu dadjá riikkasoabadeaddji Mats Wilhelm Ruland NRK:i go jerro mo manná Fovse badjeolbmuid ja bieggafámu konsešuvdnadoalliid šiehtadallamiiguin.

  Dál lea gollan badjel 600 beaivvi das rájes go Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat Fovses Trøndelágas rihkkot eamiálbmotvuoigatvuođaid.

  Lávvardaga ledje demonstrašuvnnat Stuorradikki olggobealde ja lohket ođđa Fovse-akšuvnnaid fas 100 beaivvi geažes.

  Mats Wilhelm Ruland er riksmekler.
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK
 • El-biillaid geažil hálidit ruvkki Deardnái

  Dađi mielde go el-biillat lassánit, nu ovdánit ge plánat rahpat nihkkelruvkki Deartná guvlui Västerbottenis Ruoŧas.

  Bluelake mineral ruvkefitnodat lea plánemin ohcat biraslobi. Ráđđehus lea juo fitnodahkii addán doaibmalobi, dál ruvkefitnodat vel dárbbaša biraslobi beassá álgit.


  Peter Hjort lea hálddašandirektevra ja dadjá ruvki dárbbašuvvo danin go báhtterdustriija dárbbaša eanet nihkkela ja koboltta.

  Landskap fra en fjelltopp med innsjø i bakgrunnen. Grantrær i fjellsida ned mot vannet.
  Foto: SR sameradion