Vil se på mineralrikdommer i nord

Thor Thrane i NRK Sápmi tildeles Finnmark fylkeskommunes journaliststipend.

Thor Thrane

Thor Thrane er en av NRK Sápmis mest erfarne journalister. Han jobber til daglig med nyheter for både radio, TV og nett. Han er også anker for de samiske TV-nyhetene Ođđasat.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnmark fylkeskommunes journaliststipend for 2012 er tildelt Thor Thrane for temaet «Mineralrikdommer i Finnmark, hvorfor blir de ikke utnyttet?»

Stipendet er på 50.000 kroner.

– Vi fikk inn fem meget solide søknader, og det var ikke lett å velge. Samtlige søkere ville belyse samfunnstema i Finnmark som er aktuelle og interessante, sier fylkesordfører Runar Sjåstad i en pressemelding.

– Temaet som Thor Thrane vil jobbe med er relevant for mange områder i Finnmark, og mineraldrift er også konfliktfylt. Temaet er aktuelt både nå og lang tid framover, sier Sjåstad.

Fylkesordføreren, leder Robin Mortensen av Finnmark Journalistlag og kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune har deltatt i utvelgelsen.

Det er sjuende året at fylkeskommunen deler ut journaliststipendet. I retningslinjene heter det at stipendet skal rette fokus mot et tema som er viktig for Finnmark.

Oanehaččat

  • Háliida geahpidit suohkanlogu

    Finnmárkku fylkamánni háliida geahpidit suohkanlogu fylkkas, viđanuppelohkái. Dat boahtá ovdán fylkamánni ávžžuhusas, gos lea čállon boahtteáigásaš suohkanstruktuvrra birra, ja maid son odne ovdanbuktá. Son ávžžuha Fálesnuori ja Hámmárfeasta, Áltá ja Láhppi, Gáŋgaviika ja Davvesiidda, ja vel Unjárgga ja Deanu eaktodáhtolaččat ovttastuhttojuvvot. Guhkesáigásaš mihttu lea maiddái ovddidit Finnmárkku 5-6 regiovnnaid vuosttá, čállá fylkamánni su guorahallamis.

  • Sávvá ahte guoddalit ášši

    Norgga boazosápmelaččaid riikasearvvi nubbijođiheaddji, Per John Anti, sávvá ahte Stierdná-ášši alimusriekteduopmu guoddaluvvo internašunála duopmostuoluide. Son dadjá ahte Finnmárkku boazodoallu doarru opmodatrievtti dihte garrasit, go sii oidnet ahte sii masset dehálaš eatnamiid stáhtii. – Ja jus eai vuoitte opmodatrievtti, de sii sávvet buoret geavahanrievtti, dadjá Anti.

Laster Twitter-innhold