Hopp til innhold

Ingrid (1 år i 1944) ble nesten glemt under flukten fra SS-troppen

Hun ligger godt pakket inn i saueskinn i farens ryggsekk. Så går flyalarmen. Familien flykter til fjells, men blir oppdaget av en tysk SS-tropp. Se hvordan flukten er dramatisert i dag.

Frigjøringsmarkering i Tana

Dramatisering av evakueringen og frigjøringen av Finnmark. Her fra markeringen i Tana.

Foto: NILS JOHN PORSANGER / NRK

Ingrid Smuk Rolstad (t.v.) og Britt Elin Hætta Isaksen

Ingrid Smuk Rolstad (t.v.) og Britt Elin Hætta Isaksen under minnemarkeringen i Tana.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– I panikken som oppsto, løp alle avsted. Ryggsekken ble glemt igjen, men mamma oppdaget det og pappa løp tilbake for å hente den, forteller Ingrid Smuk Rolstad (71) til NRK.

Hun er leder av Tana historielag i dag, og har også vært ordfører i kommunen.

Historien er en del av forestillingen som fredag ble vist for publikum i Rustefielbma i Tana. Dette skjer i forbindelse med 70 års markeringen av evakueringen og frigjøringen av Finnmark.

Artikkelen fortsetter under videoen fra markeringen i Tana.

I oktober 1944 kom sovjetiske soldater til Øst-Finnmark. De jaget tyskerne bort. I Tana er historien dramatisert.

Elever fra Tana kulturskole og amatørskuespillere har laget flere korte stykker som viser de dramatiske oktoberdagene i Finnmark. Oppsetningen ved Rustefielbma kirke er regissert av Kirsti Ulvestad.

– Sterke virkemidler

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy er imponert over det han og gjestene fra Russland fikk se fredag ettermiddag.

– Virkemidlene er sterke, og det behøves. For menneskene som opplevde dette, vil nok kjenne seg igjen. Det er viktig å bruke sterke virkemidler slik at de unge forstår dette, og at det bidrar til at det ikke skjer igjen, sier Kjønnøy til NRK.

Det er Tana historielag i samarbeid med Tana og Varanger museumssiida og Tana museum som har stått i bresjen for markeringen.

Kjell Ballari er en av mange ildsjeler bak arrangementet.

– Vi markerer at militærstyrker fra to av de sterkeste nasjonene i Europa møttes her. De russiske troppene kom hit, mens tyskerne flyktet. Rustefielbma markerer et vendepunkt i en militæroffensiv. For sivilbefolkningen ble det dramatisk, og dette markeres også her, sier Ballari til NRK.

Mangler penger til minnesmerket

Fredag kveld ble også minnesmerket «Muitu-Erindring» avduket. Det er laget av kunstneren Annelise Josefsen.

I ettermiddag ble kjent at Sametinget bevilger 100.000 kroner.

Dermed gjenstår fortsatt 300.000 kr.

– Det er litt trasig. Jeg mener dette burde være et nasjonalt prosjekt fordi dette er unikt i Norges-historien. Pengene som mangler bør finnes et eller annet sted, sier Kjell Ballari.

Han sammenligner markeringen av evakueringen og frigjøringen med andre store nasjonale hendelser.

– Oppussingen av Eidsvollsbygningen kostet en del. Tapeten kostet 40.000 kr pr. meter, og da manglet det ikke på penger.

– Er det en skam for Norge at det ikke bevilges nok penger til den historiske markeringen?

– Når det lages prestisjebygg som gjerne koster 100 millioner kroner, så er ikke 20-30 milloner i slingring så mye penger, men en million kroner for dette er fryktelig mye penger. Jeg vet ikke om det er skam, men det er ekkelt å tenke på at det er sånn, svarer Kjell Ballari.

I utgangspunktet hadde man tenkt på en enkel minnestein.

– Men en konsulent vi knyttet til oss, spurte hvorfor være knepent. De som opplevde 1944, fortjener noe bedre enn en enkel stein. Han foreslo da en kunstnerisk løsning på dette, forteller Kjell Ballari.

Evakueringen av Finnmark i 1944

I Rustefielbma i Tana ble evakueringen i 1944 markert med teater.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Ájggu sáme oahppofálaldagáv nannit

  Bierjjedagá almot ráddidus ådå stuorradiggediedádusáv sáme giela, kultuvra ja sebrudagá birra.

  Oajvveássje danna l sihkarasstet sáme mánájda buorep sámegielåhpadusáv ja nuoges sámegielåhpadiddjijt.

  Dán ådå diedádusán aj vuostasj bále tjielggiduvvá man garrasit sáme æjgáda ietja hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås Vuonav miehtáj, ja jut ållo sáme máná e oattjo sámegielåhpadusáv majt siján lulun riektá oadtjot.

  Vuona máhttoministar Tonje Brenna ájggu ådå diedádusájn dilev buoredit.

  – Ráddidus sihtá sihkarasstet jut ienep máná oadtju sámemánájgárde fálaldagáv, ja jut ienep sáme máná válljiji sámegielåhpadusáv skåvlån. Lulun ájnas jut ienep sámemáná sámegielav låhki joarkkaskåvlån, vaj ienebut de aj lulun bessat sáme åhpadiddje oahppuj, ja besalulun aj ietjá sáme oahpojt válljit, javllá Brenna.

  Sån la dudálasj gå Sámedikken l ássjev hiebadam.

  – Náv de lulujma nannit sáme gielajt ja sáme identitiehtav. Lav ávon gå Sámedikkijn li avtan mielan danna gåktu dálásj dille la. Dálla máhttep aktan dajt vánesvuodajt njuolggigoahtet ja dajt dárbojt vuorodit ma li åhpadussuorgen, javllá Brenna.

  Sámedikke mielas la ájnas jut Stuorradikke diedádusán dálla vijmak tjielggiduvvá makkir duohta dille sáme familjajda la Vuonav miehtáj, gå hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås.

  Dálla gå ráddidus aj la dádjadam gåktu dille duodaj la, de la máhttelis njuolggitjit dilev, miejnni Sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

  – Dálla l doajvvo jut sjaddá almma tjuovvolibme ja Sámedikke ulmme la jut sáme æjgáda ja sáme máná e galga rahtjat juohkka jage, ja vargga biejves bæjvváj dav sihkarasstet mij la mánáj rievtesvuohta åhpadusláhkaj, duola degu buorre sámegielåhpadus, javllá sån.

  Muotka aj dættot stuorradiggediedádus diedon galggá konkrehta dåjmajn tjuovvoluvvat, vaj sámemánáj oahppofálaldahka buorrán ja vaj sáme åhpadiddjij låhko lassán.

  – Dát aj diedon ævtot vil ienep økonomijjalasj fámojt ja ålo ietjá dåjmajt gå diedádus galggá tjuovvoluvvat, javllá sån.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Tonje Brenna (Ap)
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Luossabiepmangielddus suhttada eamiálbmotjoavkku

  Wei Wai Kum First Nation jođiheaddji Chris Roberts lea jámas suhttan go Kanáda áigu giddet dan 15 luossabiepmahaga, mat leat Discovery Islands guovllus British Columbias, čállá Intrafish.

  Roberts gáibida, ahte guolástusministtar Joyce Murray biddjošii eret doaimmastis, ja ahte stáhtaministtar Justin Trudeau su sadjái bijašii Marc Miller:a.

  Guolástusministtar Murray dieđihii luossabiepmahagaid giddemis guovvamánu gaskkamuttos, čállá The Fish Site.

  Luossašaddadeapmi lea stuorra riikogaskaoapmin Kanádas. Eará eamiálbmotjoavkkut leat máŋga jagi vuostálastán ealáhusa. Sii oaivvildit luossašaddadeapmi nuoskkida luonddu ja bilida eamiluosa ovddas (čájáhusgovva).

  Marine Harvest`lakseoppdrettsanlegg i Vancouver Island, BC.
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Australias urfolk skal anerkjennes i grunnloven

  Australias statsminister Anthony Albanese har skissert detaljer om en foreslått folkeavstemning, som skal holdes senere i år med sikte på å gi anerkjennelse i grunnloven til landets urbefolkning.

  Aboriginal- og Torres Strait Islander-folket, som representerer omtrent 3,8 prosent av Australias befolkning, er foreløpig ikke nevnt i grunnloven, opplyser Aljazeera.

  I 122 år har Australias grunnleggende dokument unnlatt å anerkjenne urbefolkningssamfunn og deres mer enn 65.000 år med kontinuerlig forbindelse til landet.

  Loga sámegillii

  Australske aboriginer.
  Foto: RYAN REMIORZ / AP