Hopp til innhold

Foreldre med hjertet i halsen – redd for at Aslak (6) skal leke med granater rundt gårdsplassen

Ikke langt fra familiens hjem ligger det igjen piggtråd, granater og minebelter etter andre verdenskrig. Nå håper foreldrene at noen tar ansvar for å rydde disse.

Trond Olsen med sønnen Aslak.

FAR OG SØNN: Hit men ikke lenger alene. Pappa Trond forklarer sønnen Aslak hvorfor det kan være farlig der oppe.

Foto: Privat

I Lanabukt i Sør-Varanger kommune i Finnmark sitter en fortvilet far og mor med hjertet i halsen. De tør ikke la sin seks år gamle sønn leke i skogen.

Bare noen hundre meter fra familiens hjem har de funnet både piggtråd, granater og minebelter som ligger igjen etter krigen.

Granat

FUNN: Her er en av eksplosivene som familien har kommet over.

Foto: Privat

Deres fortvilelse er at ingen tar ansvar for å rydde bort disse etterlatenskapene.

– Vi kan ikke skjønne at dette bare skal ligge uten at det blir ryddet opp, for det er jo 75 år siden krigen, sier mamma Lise-Lotte Olsen.

Aslak er glad i å leke i skogen. Familien bruker også nærområdet til både jakt og sanking av bær og sopp. Det er et populært turområde for lokalbefolkningen.

Aslak Olsen med bestevennen sin.

BESTEVENNER: Aslak og hunden Rocky gleder seg til småviltjakt, de håper at alt går bra.

Foto: Privat

Pappa Trond Olsen tenker mer og mer på hvor farlig det kan være å gå der.

– Jeg må nok innrømme at det er skummelt og utrygt å gå der, men så er det jo vårt nærområde som vi høster av, sier han og ser oppover fjellsiden.

Luftvernsgranater

EKSPLOSIVER: Dette funnet ble gjort i juli 2020.

Foto: Privat

– Granater en naturlig del av hverdagen

NRK blir med den lille familien til Tamasjokfjellet der det ligger forskjellige etterlatenskaper fra andre verdenskrig.

Aslak løper fort fram og tilbake mellom rullene med piggtråd og patroner som ligger på stien. Gutten vet godt hvor han ikke får bevege seg.

Han peker og forteller om alt som finnes rundt fjellet. Rett oppi der ligger to bunkere som tyskerne laget.

– Dit kan man ikke gå, for da kan det kanskje smelle, sier Aslak.

Pappa Trond forteller at de har måttet lære ham så mye som mulig om eksplosiver slik at han ikke plutselig står der med en granat i hånden.

– Du må huske å ikke dra i piggtråd, for det kan ligge eksplosiver under. Det har Forsvaret sagt til mamma, forklarer den veslevoksne 6-åringen.

Piggtråd

PIGGTRÅD: Slike bunter av piggtråd ligger tett i tett rundt fjellet.

Foto: Elvi Rosita Norvang-Herstrøm / NRK

Ingen påtar seg ansvaret

Familien Olsen har ved flere tilfeller tatt kontakt med blant annet Forsvaret, men har ikke fått gehør.

Derfor tok de kontakt med grunneier, som er Finnmarkseiendommen (FeFo).

Men FeFo påtar seg ikke ansvaret for å rydde bort det som ligger igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. De har ikke den kompetansen som trengs.

– Forsvaret er pliktig til å fjerne eksplosiver fortløpende, sier jurist i FeFo Jens-Petter Falkensten.

Når det gjelder piggtråd, så er ansvaret mer diffust.

FeFo har nå sendt en henvendelse til Forsvaret angående farene ved Lanabukt. Dette gir familien håp om at det snart skjer noe.

Ingen har den totale oversikten over hvor i Norge eksplosivene fra krigen ligger, står det i Justis- og beredskapsdepartementets fra 2012.

I rapporten antas det at det ble dumpet over 200.000 tonn eksplosive krigsetterlatenskaper.

– Etterlatenskaper er «eierløse»

I juli ble det også funnet eksplosiver i Lanabukt. Disse lå på baksiden av det fjellet. Forsvaret har fått sett noen bilder som er tatt i det aktuelle området.

– Dette er foreløpig ikke så veldig alarmerende, men jeg vil likevel be Forsvaret om å ta kontakt med familien, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Wiggo Korsvik

SENDER EKSPERTER: Wiggo Korsvik vil nå sende to menn til Lanabukt for å kartlegge området.

Foto: Forsvaret

Han sier videre at det bare er en mann i Finnmark som er sertifisert, men han er opptatt med andre ting. Forsvaret sender da opp to andre eksplosivryddere neste uke.

– Vi vil prøve å få til samarbeid mellom flere etater, hvis det viser seg at det ligger store mengder etterlatenskaper der, sier Korsvik.

Han poengterer at Forsvaret ikke har ryddeplikt, men at de bistår politiet med sin kompetanse på rydding av krigsetterlatenskaper.

Justisdepartementet sier i et skriftlig svar til NRK at etterlatenskaper er «eierløse».

– Alt slikt materiell som den norske staten ikke aktivt overtok etter krigen, anses eierløst.

Omkom etter lek med ammunisjon

Den siste ulykken som ble registrert i forbindelse med funn av krigsetterlatenskaper var i 2010, da en mine ble ryddet vekk utenfor Sotra og skadet et fiskeoppdrettsanlegg med påfølgende fiskedød.

Det finnes også mer tragiske historier, som da et barn mistet livet etter å ha lekt med rester av ammunisjon på Øvre Romerike i 1983.

Tamasjokfjellet, Sør-Varanger

TAMASJOKFJELLET: Det går en åtte kilometer lang sti rundt hele fjellet. Der ligger krigsetterlatenskapene tett.

Foto: Elvi Rosita Norvang-Herstrøm / NRK

Les mer innhold fra Sápmi på denne siden.

Korte nyheter

 • Vihtta jagi leat bargan – dál lea raporta gárvvis

  Otne geigejuvvo raporta mainna duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna leat bargan vihtta jagi Stuorradiggái.

  Sii leat guorahallan mat váikkuhusat leat ilbman dáruiduhttima maŋŋá.

  Raporta, mii galgá leat váile 700 siiddu, sisttisdoallá sihke historjjá, duogáža ja evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet váikkuhit soabadeapmái Norgga stáhta ja minoritehtaid gaskka.

  Raporta galgá lohkkot váldolávddis Nasjonalteateris. Lea várrejuvvon sullii 37 tiimmu lohkamii, ja dan sáhtát čuovvut NRK Sámi ovdasiiddus.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Etter fem års arbeid er rapporten klar

  I dag overrekkes rapporten som sannhets- og forsoningskommisjonen har jobbet med i fem år.

  De har undersøkt konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot nasjonale minoriteter.

  Rapporten, som er på drøye 700 sider, inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

  Rapporten skal også leses høyt fra hovedscenen på Nasjonalteatret. Lesingen, som er anslått å vare i ca. 37 timer, strømmes direkte på NRK Sápmis forside.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Fovse 600 beaivvi fuomášupmi

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos.

  Fargga 100 beaivve áigge de muhtin nuorat fuomášuhtte Fovse-ášši olu miellačájehemiiguin Norgga oaivegávpogis. Dál plánejit ođđa akšuvnnaid.

  Moadde nuora ledje njunnošis álggaheamen visot dalle guovvamánus. Oslos leat fas ráhkkaneamen Fovse-miellačájehemiide, go lávvardaga lea 600 beaivve dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošrihkkuma hárrái.

  Deaivvaimet Mihkkal Hætta Oslos, okta gii lei mielde akšuvnna álggaheamen 100 beaivve áigge.

  Gula dás maid muitala:

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos. Šaddet ođđa Fovsen akšuvnnat.