NRK Meny
Normal

Inaktive festeavtaler sies opp

Festeavtaler på jordbruksarealer som ikke lenger er i drift i Finnmark, blir nå sagt opp og fordelt til andre bønder som har behov for tilleggsjord.

Jan Olli

Direktør i FeFo Jan Olli ønsker at jordbruksområdene i Finnmark leies ut til aktive bønder.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Finnmark Bondelag og Finnmarkseiendommen (FeFo) er enige om å bedre oppfølgingen av festekontrakter for landbruksjord på Finnmarkseiendommen. Partene er også enige om at det er de bønder som har behov for jordbruksjord som skal ha mulighet til å feste jord til jorbruksformål.

Som et ledd i det løpende samarbeidet gjennomførte Finnmark Bondelag og FeFo et kontaktmøte i Alta torsdag 26. mai. Flere saker ble drøftet. En viktig sak er forvaltning av festekontraktene for jordbruksjord.

Forvaltning av festekontrakter

–Bondelaget er svært opptatt av at alle festekontrakter for jordbruksarealer skal være i drift, og at det er den bonden som drifter jorda som også skal stå som fester av arealet», sier nestleder i Finnmark bondelag, Markus Heiberg.

Dette sier direktør i FeFo, Jan Olli, seg enig i. Han sier videre at FeFo ønsker å samarbeide tett både med bondelaget og kommunene som landbruksmyndighet for å sikre en best mulig drift av jordbruksfestene.

–Det er viktig at all landbruksjord som ligger på Finnmarkseiendommen blir drevet», fastslår Olli.

Oppfølging av festekontraktene

–I praksis vil dette bety en tettere oppfølging av jordbruksfestene. Arealer som ikke lenger er i drift vil bli sagt opp og fordelt til de som har behov. Det er heller ikke ønskelig med framleie av forpaktede arealer. I stedet ønsker FeFo å inngå festekontrakt med den som har behovet for arealet», sier Jan Olli.