Hopp til innhold

Inaktive festeavtaler sies opp

Festeavtaler på jordbruksarealer som ikke lenger er i drift i Finnmark, blir nå sagt opp og fordelt til andre bønder som har behov for tilleggsjord.

Jan Olli

Direktør i FeFo Jan Olli ønsker at jordbruksområdene i Finnmark leies ut til aktive bønder.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Finnmark Bondelag og Finnmarkseiendommen (FeFo) er enige om å bedre oppfølgingen av festekontrakter for landbruksjord på Finnmarkseiendommen. Partene er også enige om at det er de bønder som har behov for jordbruksjord som skal ha mulighet til å feste jord til jorbruksformål.

Som et ledd i det løpende samarbeidet gjennomførte Finnmark Bondelag og FeFo et kontaktmøte i Alta torsdag 26. mai. Flere saker ble drøftet. En viktig sak er forvaltning av festekontraktene for jordbruksjord.

Forvaltning av festekontrakter

–Bondelaget er svært opptatt av at alle festekontrakter for jordbruksarealer skal være i drift, og at det er den bonden som drifter jorda som også skal stå som fester av arealet», sier nestleder i Finnmark bondelag, Markus Heiberg.

Dette sier direktør i FeFo, Jan Olli, seg enig i. Han sier videre at FeFo ønsker å samarbeide tett både med bondelaget og kommunene som landbruksmyndighet for å sikre en best mulig drift av jordbruksfestene.

–Det er viktig at all landbruksjord som ligger på Finnmarkseiendommen blir drevet», fastslår Olli.

Oppfølging av festekontraktene

–I praksis vil dette bety en tettere oppfølging av jordbruksfestene. Arealer som ikke lenger er i drift vil bli sagt opp og fordelt til de som har behov. Det er heller ikke ønskelig med framleie av forpaktede arealer. I stedet ønsker FeFo å inngå festekontrakt med den som har behovet for arealet», sier Jan Olli.

Korte nyheter

 • Fertejedje sirdit Bæskadesrennet moala

  Les på norsk.

  Bæskadesrennet gilvočuoigit galge rievtti mielde čuoigat 28 kilomehtera Suolovuomis gitta Ruonávuovdái.

  Heajos muohtadilálašvuođaid geažil leat šaddan moala sirdit moadde kilomehtera lagabui. Čuoigamat lea dál 25 kilomehtera guhkku.

  17:s leat dieđihan gilvoluohkái. Oassálastit čuigegohte dii. 11 ja vurdojuvvojit mollii ollet dii. 12:s.

 • Listhaug ođđasit válljejuvvon Ovddádusbellodaga jođiheaddjin

  Les på norsk.

  Ovddádusbellodaga riikkačoahkkimis lea Sylvi Listhaug fas válljejuvvon Ovddádusbellodaga bellodatjođiheaddjin

  Listhaug lea bellodatjođiheaddji leamaš miessemánu 2021:i rájes.

  Liv Gustavsen, Kristoffer Sivertsen ja Marte Joan Monstad ges válljejuvvojedje fásta lahttun Ovddádusbellodaga guovddášstivrii.

  Gustavsen lea ođđasit válljejuvvon, muhto Monstad lea ođđa lahttu. Rørvik ges lea ovdal leamaš 4. várrelahttu.

  Sylvi Listhaug
  Foto: William Jobling / NRK
 • Listhaug gjenvalgt som partileder for Frp

  Sylvi Listhaug ble gjenvalgt som Frps partileder på landsmøtet søndag formiddag.

  Det var ingen motkandidater, og Listhaug ble valgt ved akklamasjon.

  Listhaug har vært partiets leder siden mai 2021.

  Sylvi Listhaug
  Foto: William Jobling / NRK