Iehpedudálasj ájrrasij

Suohkanstivraájras Divtasvuonan John Gunnar Skogvold (SG) ij desti aktisasjnammadusá ájrrasijda luohteda gudi barggi Divtasvuona allebiele åvdås. Mañemus suohkantivratjåhkanimen oajvvadij sijáv målssot, ja farra ådå ájrrasijt válljit. Dijstagá la sierra suohkanstivratjåhkanibme Divtasvuonan gånnå dát oajvvadus la ájnna ássje. Suohkanstivrra de vájbi mierret jus ådå ájrrasijt galggi válljit, ja gejt. Tjåhkanibme álggá 1200, ja dav aj máhtá næhtta-TVa baktu tjuovvot.

John Gunnar Skogvold
Foto: Sander Andersen / NRK