Her er "ønskelista" før valget

Isak Saba-monument, Samisk hus og språksentre er noe av det samiske politikere frister med.

Árran - lulesamisk senter

Lulesamene har fått sitt samiske kulturhus Arran. Lignende bygg er det flere som ønsker seg.

Foto: Harrieth Aira / NRK

I tillegg til mer prinsippielle saker om styrking av samiske næringer, samisk utdanning og samisk kultur, er det også flere som flagger sine ønsker om konkrete institusjoner eller konstruksjoner som de vil ha bygget.

Dette kan tolkes dithen at det nærmer seg sametingsvalgkamp.

Og "ønskelista" kommer nok til å bli lenger i selve valgkampen.

Populært med språksenter

Sametingsrepresentant for NSR/SAB, Gunn-Britt Retter vil ha samisk språksenter til Kirkenes, for å styrke det samiske språkets utvikling i Sør-Varanger.

Også Arbeiderpartiets sametingspolitikere i Sør-Troms og Sør-Norge er blant de som har opprettelsen av samisk språkssenter som et av sine målsettinger til neste sametingsvalgperiode.

I Sør-Troms vil Ap først og fremst ha språksentre til Lavangen og Gratangen

Flere Samiske Hus

Ap i Sør-Norge vil styrke Samisk Hus i Oslo ytterligere og de mener at det naturlige er og også opprette et eget språksenter i tilknytning til Samisk Hus.

Og et Samisk Hus er det flere som vil ha. Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at tiden nå er inne for at Tromsø nå må få etablert et eget Samisk hus.

– Huset skal fylles med kursvirksomhet, møter, kafétreff og alle typer samiske kulturaktiviteter og skal være et møtepunkt for samiske barn, unge og eldre i byen, heter det i forslaget fra NSR. De ber om at Sametinget påbegynner arbeidet med å etablere et samisk Hus i Tromsø.

Monument til Nesseby

Partiet Ofelaš synes det er på tide at Isak Sabas arbeid for det samiske folk verdsettes.

Toppkanidat Jánoš Trosten foreslår at det settes opp et monument i Nesseby kommune til minne om Saba, som blant annet var den første same på stortinget og som skrev samefolkets sang, Sámisoga lávlla.