Hábmer blir skiltet

Før kunne man se Hamarøys samiske navn kun på kommunale bygg, men fra og med i dag kan man se navnet langs E6.

Avduking av samisk skilt i Hamarøy

Bildet er fra da Hamarøy kommune fikk sitt første tospråklig skilt på et kommunalt bygg. Nå blir det også skiltet langs E6.

Foto: Sander Andersen/NRK

Kommunestyret i Hamarøy har vedtatt at de ønsker å synliggjøre det tokulturelle i kommunen, og i dag blir gamle skilt skiftet ut med nye.

Fra og med onsdag blir Hamarøy også skiltet som Hábmer. Dette er ordfører Rolf Steffensen svært fornøyd med.

– Jeg syns det er viktig å følge opp vedtakene kommunestyret gjør, og synliggjøre det som skjer. Og derfor lager vi en offentlig markering av det, forteller Steffensen.

Markeringen av denne endringen vil Fylkesmannen i Nordland, Hill Marta Solberg, foreta avduking av det første kommuneskiltet rett sør for Dragskrysset kl. 14:00.

Skiltet flere bygg

I alt skal fire kommuneskilt langs E6 og ett på Skutvik nå få både samisk og norsk teksting.

Hamarøy kommune har allerede skiltet offentlige bygg på samisk. Og andre bygg står for tur for å få samiske og norske skilt de nærmeste ukene.

– Dette er et ledd i en større helhet. Kommunestyret vedtok rett før sommeren en ny kommuneplan. Der kom ikke bare det tospråklige fram, men og at Hamarøy skal være en tokulturell kommune, med alt det innebærer, sier Steffensen.

Han forteller at det skal legges tilrette for blant annet samisk nærings- og språkutvikling.

Rolf Steffensen

Ordfører Rolf Steffensen var en av initiativtakerne.

Foto: Torbjørn Brovold

– Jeg føler at vi har fått på plass det symbolske, og gått i gang med synliggjøringsarbeidet. I tillegg begynner vi også å få i gang den tokulturelle samfunnsplanlegginga, sier Steffensen.

Positive tilbakemeldinger

Ordføreren kan fortelle at prosessen har gått knirkefritt. I 2009 søkte de om å få Hábmer godkjent som et parallellnavn til det norske navnet.

– Vi hadde en bred prosess på dette. Og for å finne ut hvilke navn som brukes på samisk, så ba vi folk om å sende inn forslag. Da flertallet i kommunestyret hadde landet på et navn, gav vi folket mulighet til å komme med høringsuttalelser, forteller Steffensen.

Og det kom godt over 20 høringsuttalelser, hvorav kun to var betinget positive.

– Det var overveldende postivt, og det har vært en lett sak å jobbe med, avslutter han.