Hopp til innhold

Glemte å flagge på verdens urfolksdag

I forbindelse med verdens urfolksdag flagges det mange steder, men et par spesielle unntak kunne Karasjoks befolkning notere seg i dag. Både Sametinget og Karasjok kommune glemte å flagge for anledningen.

Sametinget glemte flagget

Sametinget glemte flagget

Foto: Paul K Egell-Johnsen / NRK

– Det skulle vært flagget i dag, og det er folk på vei til å fikse det. Vi beklager at vi ikke har gjort det, sier Sametingets direktør, Rune Fjellheim på telefon.

På telefon sier ordfører Anne Toril Eriksen Balto at det helt sikkert ikke er tilsiktet. Rådmann Elfrid Boine sier at de skal se på hvordan de kan få det inn i kommunens rutiner slik at det ikke gjentar seg.

Karasjok kommune glemte flagget
Foto: Paul K Egell-Johnsen / NRK

– Trist

Gurdrunn Eliissá E Lindi markerer de Forente nasjoners internasjonale dag for urfolk med et arrangement i Karasjok i dag. Hun er trist:

Gudrun Eriksen Lindi

Gudrun E. E. Lindi

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Det er trist. Begge burde være oppmerksom på det. Spesielt i dag som all verdens urfolk markerer dagen. Denne dagen er en solidaritetsdag, den markeres i veldig liten grad av samiske organer i Norge, men den betyr veldig mye for samer i Russland hvor de samles i Murmansk og gjør seg synlige som en politisk markering.

Dagen har ofte tema rundt kvinner og deres situasjon, og Gudrun forteller:

– I mange områder er det kvinnene som står fremst i kampen for urfolksrettigheter. I nettverket som jeg er en del av er temaer om kvinner og arbeid veldig viktig, spesielt i Sør-Amerika.

Neste flaggdag

Tromsø fengsel er en av institusjonene som flagger i dag.

Husket flagget

Tromsø fengsel har rutiner for flagging.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi flagger på alle norske og samiske flaggdager, forteller fengselsbetjent Ole Fredriksen, vi er en samisk anstalt og markerer de samiske flaggdagene, det er det det handler om.

Ole Anders Fredriksen

Ole Fredriksen

Foto: Privat/brukt med tillatelse

Uoppfordet kan han fortelle:

– Jeg vet at det er FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger. Neste samiske flaggdag er 15. august, det er dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986. Det er også fødselsdagen til Isak Saba, han som skrev teksten til Samefolkets sang.

Korte nyheter

 • Dronnet Sonja galledii riikkaidgaskasaš bázzedahkkiid Bieváin

  Les på norsk.

  Gonagasskiipa lea Nordlánddas dán vahkku. Vuossárgga finai Majestehta Dronnet Sonja gáttis Bieváin ovttas sátnejođiheddjiin Sture Pedersen, čállá Bladet Vesterålen.

  Bieváin galledii son Olgogalleriija, gos čieža riikkaidgaskasaš bázzedahkki barget olles dán geasi. Son rabai ieš galleriija 2015:s.

  Bázzedahkkit ráhkadit iešguhtet bácci mat biddjojuvvojit Kirkeveienii Bieváin, aviissa dieđuid mielde. Geaidnu lea gili boarráseamos.

  Dronnet lea máhccan fas Gonagasskiipii mii lea jođus máttás. Mátki Bieváide lei priváhta, dieđiha gonagasšloahtta.

  Dronning Sonja i Bodø lørdag.
  Foto: Jan Langhaug
 • SG moaitá hattiid girdišiljuin

  Girdišiljuid gávppiin leat menddo alla hattit, oaivvilda stuorradiggeáirras Andreas Sjalg Unneland (SG).

  Mii leat áibbas sorjavaččat dietnasiin, vástida Avinor.

  – Avinor dadjá ahte sii gáibidit gilvonávccalaš hattiid, muhto go bearaš mas leat njealjis šaddet máksit badjel 300 ruvnno njealji bruvssa ja veahá šuhkoláda ovddas, de lea dat njulgestaga «mielaheapme», dadjá Unneland.

  Stuorradiggeáirras háliida ahte aktevrrat árvvoštallet iežaset hattiid, dahje ahte Avinor bidjá garrasat gáibádusaid.

  – Gávppit leat vuoitán jackpota ealáhusa vuorbádeamis go sáhttet bidjat alla hattiid das mii geavatlaččat lea monopola, dadjá son.

  Avinor čállá e-poasttas NRK:i ahte lea SSP fitnodat mii bidjá hattiid gávppiin.

  Point på Bodø lufthavn.

  Reagerer på flyplasspriser: – Vunnet jackpot i næringslivets lotteri

  SV bruker ordene «blodpris» og «monopol» når de omtaler prisene på flyplasser. Avinor sier at de er avhengig av at folk legger igjen penger i kioskene.

 • Andreinntaket til videregående opplæring er klart

  249 søkere har nå fått tilbud om plass ved videregående skoler i Finnmark fylkeskommune etter at andreinntaket er klart, melder fylkeskommunen i en pressemelding.

  Til sammen har nå 2.464 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune.

  Av de 249 søkerne var det 115 nye ungdomsrettssøkere som fikk tilbud om skoleplass til fylkeskommunale og statlige skoler i Finnmark.

  Det betyr at alle søkere med ungdomsrett nå har fått tilbud om skoleplass.

  I tillegg til søkere med ungdomsrett, har søkere med andre rettstyper også fått tilbud.

  Syv søkere med fullføringsrett har fått tilbud om skoleplass, det samme har 52 søkere med voksenrett og til slutt har også 75 søkere uten rett fått tilbud som skoleplass.

  Alta videregående skole

  Hoved­inntaket til videre­gående opp­læring i Finnmark er klart: En linje skiller seg ut

  De fleste har søkt seg til yrkesfag.