NRK Meny
Normal

Glemte å flagge på verdens urfolksdag

I forbindelse med verdens urfolksdag flagges det mange steder, men et par spesielle unntak kunne Karasjoks befolkning notere seg i dag. Både Sametinget og Karasjok kommune glemte å flagge for anledningen.

Sametinget glemte flagget

Sametinget glemte flagget

Foto: Paul K Egell-Johnsen / NRK

– Det skulle vært flagget i dag, og det er folk på vei til å fikse det. Vi beklager at vi ikke har gjort det, sier Sametingets direktør, Rune Fjellheim på telefon.

På telefon sier ordfører Anne Toril Eriksen Balto at det helt sikkert ikke er tilsiktet. Rådmann Elfrid Boine sier at de skal se på hvordan de kan få det inn i kommunens rutiner slik at det ikke gjentar seg.

Karasjok kommune glemte flagget
Foto: Paul K Egell-Johnsen / NRK

– Trist

Gurdrunn Eliissá E Lindi markerer de Forente nasjoners internasjonale dag for urfolk med et arrangement i Karasjok i dag. Hun er trist:

Gudrun Eriksen Lindi

Gudrun E. E. Lindi

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Det er trist. Begge burde være oppmerksom på det. Spesielt i dag som all verdens urfolk markerer dagen. Denne dagen er en solidaritetsdag, den markeres i veldig liten grad av samiske organer i Norge, men den betyr veldig mye for samer i Russland hvor de samles i Murmansk og gjør seg synlige som en politisk markering.

Dagen har ofte tema rundt kvinner og deres situasjon, og Gudrun forteller:

– I mange områder er det kvinnene som står fremst i kampen for urfolksrettigheter. I nettverket som jeg er en del av er temaer om kvinner og arbeid veldig viktig, spesielt i Sør-Amerika.

Neste flaggdag

Tromsø fengsel er en av institusjonene som flagger i dag.

Husket flagget

Tromsø fengsel har rutiner for flagging.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi flagger på alle norske og samiske flaggdager, forteller fengselsbetjent Ole Fredriksen, vi er en samisk anstalt og markerer de samiske flaggdagene, det er det det handler om.

Ole Anders Fredriksen

Ole Fredriksen

Foto: Privat/brukt med tillatelse

Uoppfordet kan han fortelle:

– Jeg vet at det er FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger. Neste samiske flaggdag er 15. august, det er dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986. Det er også fødselsdagen til Isak Saba, han som skrev teksten til Samefolkets sang.