Glatte veier kan sees fra satelitt

Norske forskeres satellittkunnskaper skal bidra til å redusere ulykker på vinterglatte veier
 

Norske forskeres satellittkunnskaper skal bidra til å redusere ulykker på vinterglatte veier

Det norske forskningsinstituttet Norut Tromsø er partner i prosjektet, og skal bidra med sin kunnskap om satellittovervåking. Instituttet har gjennom en årrekke deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter finansiert gjennom både Interreg-programmer og EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling

- En ny dimensjon for oss i SNAPS-prosjektet er fokuset på sivil sikkerhet. Vi har tidligere brukt snødata til å beregne nedbør til kraftproduksjon. I SNAPS ligger fokuset på å studere nye anvendelser av snøkart som snøras og veiovervåking, og håpet er at teknologien kan bidra til å redde liv, forteller seniorforsker Erik Malnes som har ansvaret for SNAPS-prosjektet ved Norut.