Gádjo almmáiolbmo meahcis

Ievttá eahkedis sáddejuvvojedje boazopolitiijat viežžat almmáiolbmo, gii lei vázzinmátkkis buohccán, Bissojoga-guovllus, Porsáŋggus. Guovllus lei baicce dakkár luondu ahte ii lean vejolaš fievrridit albmá vulos meahcis, ja nu sáddejedje velá gádjunhelikoptera viežžat albmá. Almmái dolvojuvvui Hámmárfeastta buohccevissui iskosii. Dán dieđiha Finnmárkku politiijaguovlu.