– Jeg vil ikke savne «husmorferien»

Fremskrittspartiets (FrPs) sametingstingsgruppe har fått sin første lille politiske seier på Sametinget. Partiet har kjempet for å få ned saksbehandlingstiden på tinget og nå har de fått gjennomslag for det.

Aud Marthinsen

FrPs gruppeleder Aud Marthinsen smiler bredt for gruppas første lille politiske seier.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er en kjempegladsak for Fremskrittspartiet. Vi har påpekt siden vi kom hit at det brukes veldig mye tid. Det blir mye dødtid og vi må trø i gangene og bare vente og vente på møter. Derfor er det kjempebra at vi har fått til å effektivisere det hele litt, sier en glad og fornøyd gruppeleder for FrPs sametingsgruppe, Aud Mathinsen.

Hun frykter ikke at effektiviseringen skal gå utover kvaliteten på saksbehandlingen.

– Nei, vi har en sak per komitè denne uka. Det viser at vi har gjort det rette. Så lenge rådet ikke produserer flere saker til oss så har vi gjort det rette, mener Marthinsen.

– En godt betalt «husmorferie»

I fjor leverte partiet inn et forslag om å holde komite- og plenumsbehandlingene i løpet av èn uke. Dette skrev FrP i sitt forslag:

«Det fremstår unødvendig å bruke to hele uker på hver samling i Sametinget. En effektivisering av det politiske og administrative arbeidet vil bety at man sparer en hel møteuke med alle de besparelser det innebærer. Dette vil bidra til store innsparte midler som i stedet kan overføres til andre formål innenfor Sametingets ansvarsområde.»

Sametingets plenum september 2010.

FrP mener at Sametingets sakbehandling har vært altfor inneffektiv.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Denne uka holder Sametinget for første gang komite- og plenumsmøte i løpet av samme uke. Dette er en prøveordning over to plenumssamlinger, som skal evalueres neste vår.

FrP stilte tre lister til sametingsvalget i 2005, men da lyktes ikke partiet å få inn noen representanter. I valget 2009 fikk de imidlertid inn tre representanter på Sameinget, og de er valgt inn for perioden 2009-2013.

På den tiden og helt frem til i høst avviklet Sametinget komitemøter to uker før selve plenumsmøtet og begge disse møtene varte i en uke. Det vil si totalt åtte uker i året.

I desember samme år beskrev FrPs gruppeleder Aud Marthinsen dette som en enorm sløsing av både tid og ressurser. Hun sammenlignet da arbeidet på Sametinget med en godt betalt «husmorferie» .

– Det er første dagen vi gjennomfører en effektivisert komitè- og plenumsuke. Derfor er vi veldig spent på å se hvordan det fungerer, men jeg håper jo at det hele ikke lenger skal være som en «husmorferie», men at vi får jobbe litt mer effektivt, håper Marthinsen.

FrP-gruppelederen mener at både skattebetalerne og representantenes arbeidsgivere nå har grunn til å juble, i og med at tiden representantene tilbringer på Sametinget kuttes med hele fire uker i året.

– Går bra når det er lite saker

Sametingsdirektør Rune Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim.

Foto: Thor Thrane / NRK

Sametingsadministrasjonen har ennå ikke oversikt over hvor store besparelsene blir på grunn av nyordningen.

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim sier at det er vanskelig å antyde en sum, da meningen med ordningen er å frigjøre midler til å omstrukture møtevirksomheten.

– Formålet med ordningen er å omdisponere det politiske arbeidet. Nå vil de politiske gruppene og utvalgene tilbringe mindre tid i Karasjok og få muligheten til blant annet å holde møter andre steder, forklarer Fjellheim.

Aili Keskitalo leder Norske Samers Riksforbund (NSR), som er den største opposisjonsgruppen på Sametinget. Hun mener at det er viktig å se hvordan den nye ordningen fungerer før man kan si noe bastant om effektiviseringen av plenumsuka.

Aili Keskitalo

NSR-leder Aili Keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi må først få prøvd ut denne ordningen noen ganger før vi kan evaluere dette, men vi er positive til å prøve ut en ny ordning. Det kan virke som om denne ordningen er tilpasset den lille saksmengden vi har denne plenumsuka. Vi behandler jo bare tre politiske saker. Ved en senere anledning kan vi vurdere om det er en god løsning å bruke mindre tid på saksbehandling, sier Keskitalo.

Det eneste negative Keskitalo i øyeblikket kan se med kortere saksbehandlingstid er at et større tempo på møtene kan gå utover synliggjøringen av de samiske språkene.

– Det som kan skje er at den tospråklige saksbehandlingen vil lide. Det vil nemlig bli svært kort tid til å oversette forslag, nye saker og lignende mellom komitemøtene og plenumssamlingen. Vi vet jo at de fleste sakene blir levert inn på norsk. Da er spørsmålet om administrasjonen når å oversette disse dokumentene til samisk, påpeker Aili Keskitalo.

Aud Marthinsen, nå når du mister denne «hosmorferien», hvordan husmorferie skal du da ta i fremtiden?

– Tja, vi får se. Jeg håper i allefall at vi får gjort noe mer konstruktivt når vi nå først er på Sametinget, svarer Aud Marthinsen og flirer godt.