Hopp til innhold

– NSR burde støtte oss

– Dette er en kjempesak for Sametinget, sier Frp Marthinsen om sine utsagn om selvmord.

Aud Marthinsen

– NSR burde heller støttet oss, dette er en kjempesak, sier Aud Marthinsen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Gruppeleder Aud Marthinsens kobling mellom selvmord og samiskundervisning, har vakt følelser på Sametinget.

Under plenumsmøte i dag, har mange sametingspolitikere begynt sine innlegg med å fordømme Frps utspill.

Holder fast ved utspillet

Aud Marthinsen holder fast ved sine utsagn, og sier følgende til NRK Sámi Radio:

– Det jeg vil, er å sette fokus på de store selvmordstallene blant unge samer, for å se hva som ligger bak. At vi tør å ta den debatten.

– De samiske tallene er ikke høyere

Leder for Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite, Silje Muotka (NSR), lot seg sjokkere av Frps utspill.

Hun sier denne typen politikk rammer de pårørende hardest, men også at Marthinsen bruker tallene noe unyansert:

– Det er positivt feil å hevde at selvmordstallene er høyere for samene som en gruppe. Selvmordstallene stiger over hele Norge, men de samiske tallene er ikke høyere enn andre grupperinger.

– Respektløst

Silje Muotka

Silje Karine Muotka, kaller Frps utspill respektløst.

Foto: Åse Pulk

Silje Muotka mener Aud Marthinsen trår langt over streken:

– Men man må vise litt respekt i forhold til tema, det er ikke alt det egner seg å drive politikk på for å skape medieoppmerksomhet om en agenda. Frps agenda er jo å legge ned Sametinget.

– Det blir for grovt når man gjør en slik type kobling som er udokumentert, direkte feilaktig, og rett og slett respektløst, sier Muotka til NRK Sámi Radio.

– En kjempesak for Sametinget

Marthinsen på sin side gir ikke et konkret svar på hvordan hun fant koblingen mellom selvmord og samiskundervisning, men sier følgende:

I stedenfor at NSR skal være så forfære over at vi tør å ta en vanskelig sak, så burde de heller støtte oss og si at det her er jo en kjempesak for Sametinget, sier Aud Marthinsen til NRK Sámi Radio.

Hør hele debatten mellom Muotka og Marthinsen her:

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK