Frp-minister taus om fjelloven

Landbruksminister Jon Georg Dale fra Frp er taus om fjelloven. Etter at NRK i februar rettet oppmerksomhet om loven som ikke gjelder for Nord-Norge, har ministeren ikke sagt ett ord, tross en rekke henvendelser fra NRK. Den siste tiden har flere kommuner i Nord-Norge iverksatt fjelloven, men ministeren har så langt ikke kommentert dette. Statskog har på sin side sagt at de fortsetter å forvalte utmarka slik de har gjort lenge, da de mener det kun er Stortinget, og ikke kommunene, som kan innføre fjelloven.