Gir ut den første diktsamling på kvensk

Muistoin maila (i minnenes land) er tittelen på Alf Nilsen-Børsskogs diktsamling, som er den første diktsamling som utgis på kvensk.

Girječálli Alf-Nilsen Børskog

Forfatter Alf Nilsen-Børsskog

Foto: Kjell Ivar Olsen

Diktsamlingen er delt inn i fire deler: Kotikentältä kokkoomiita (funnet i
hjemtraktene), Sođan jaloissa (i krigskaos), Niilesäijin laulut (bestefar Niiles
sine sanger), Paaroileva pelto (bølgende åker).

Kjærlighetsdikt

Dette er sentrallyrikk, med dikt som tematiserer de evige spørsmål, som kjærlighet, smerte, fred og krig.

Diktsamlingen er skrevet på kvensk, et språk med lite skriftlig tradisjon. Det fins ingen kvenske ordbøker eller grammatikker, og det fins heller
ingen kvensk skriftnorm.

Kvensk fikk status som eget språk i april 2005, året etter at Alf Nilsen-Børsskog ga ut sin første bok på kvensk.

– Pionerarbeid

Forfatteren Alf Nilsen-Børsskog, født 1928, er fra Børselv i Finnmark. Kvensk er morsmålet hans. Han debuterte som forfatter med romanen Kuosuvaaran takana, som er første bind i romanserien Elämän jatko. Han ga senere ut bind to, Aittiruto.

Det er forlaget Iđut som gir ut diktsamlingen Muistoin maila.

– Med sine romaner har forfatteren gjort et pionerarbeid for kvensk språk og kultur, skriver Iđut i en pressemelding.

Boken er utgitt med støtte fra Norsk kulturfond, Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune.

Korte nyheter

 • Fállagohtet goalmmát boahkuheami

  Kárášjoga gielda fállagoahtá goalmmát koronaboahkuheami šierves olbmuide. Dát sáhttet leat olbmot geain riegádusas lea heajos immunitehta, leat borasdávdadivššus dahje eará sivaid dihtii lea vuollegis immunitehta. Gielda dieđiha maiddái ahte unnán 12-15 jahkásaččat leat boahkuhan iežaset.

 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Dán mearredii Bearddu gielddastivra gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK