Hopp til innhold

Forskningsprosjekt undersøker hvordan det grønne skiftet påvirker reindrifta

Et felles forskningsprosjekt i Sverige mellom Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI), Stockholms universitet, Luleå tekniske universitet og flere samebyer undersøker hvordan reindriftsnæringa blir påvirket av klimaendringene. Det melder SVT Sápmi.

SMHI trekker blant annet frem hvordan endringer i været, for eksempel hetebølger, påvirker reindriftsnæringa.

– Klimascenarioet gir et veldig mørkt bilde av fremtiden. Klimaendringene er veldig store og raske – men der mennesket har litt kontroll over utviklingen og kan styre det, er det mange ulike scenarioer, sier Erik Kjellström, professor i klimatologi ved SMHI.

Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi ved Stockholms universitet, ser på landutnyttelsen i Sápmi.

– Kumulative effekter av mineralutvinning, energiproduksjon og skogbruk har fragmentert og redusert tilgjengeligheten av beitemark over lang tid. Gjennom klimaendringenes behov for fossilfri energi vil påvirkningen fortsette å øke, sier hun.

Prosjektet har pågått i et år allerede, og vil fortsette fire år til.

Reindrift og nussir
Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Korte nyheter

 • Ođđa sámegiel mánáidspeallu almmuhuvvon odne

  Ándaras ja njoammelčivggat lea mánáidspeallu earenoamážit ráhkaduvvon sámegielat mánáid várás. Spealus beasat čuovvut Ándarasa, gii ferte somás vugiid mielde veahkehit meahcceelliid.

  Dán čállá Sikku Media preassadieđáhusas.

  Ándaras ja njoammelčivggat prošeakta álggahuvvui go John Anders Sikku, gii lea ráhkadan spealu, oinnii dárbbu eanet sámi mánáidspealuide.

  Sikkus lea stuorra beroštupmi dákkár applikašuvnnaide mat ovddidit sámegiela ja earenoamážit sámi mánáid giellaovdáneami somás vugiid mielde.

  Prošeavtta lea Norgga Sámediggi ja Internationála Sámi Filbmainstituhtta dorjon.

  Ándaras ja njoammelčivggat mánáidspeallu
  Foto: Jonne Sikku
 • 5 millioner til Saminor 3 og 10 millioner til Samisk høgskole i revidert nasjonalbudsjett 

  Regjeringen og SV er nå enig om et revidert nasjonalbudsjett.

  Det er Hilde Marie Gaebpie Danielsen og SV som har lagt frem forslag om å gi 5 millioner kroner ekstra til Saminor 3 og 10 millioner til Samisk høyskole revidert nasjonalbudsjett.

  – Dette har vært helt avgjørende for SAMINOR 3 sitt videre arbeid, og for Høyskolen betyr dette at de kan sikre samisk språkopplæring til høsten, da de sto i fare for å legge ned flere språkopplæringskurs, sier Danielsen.

  Hun er glad for at dette gikk igjennom i det ferdigforhandlede reviderte nasjonalbudsjettet, og forteller at hun sammen med partiet vil jobbe for flere samiske saker til statsbudsjettet som legges fram på høsten.

  – Så har vi flere viktige samiske saker som vi må jobbe inn mot selve statsbudsjett til høsten, sier hun.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette Ballovara
 • Ealáhusdoaimmaid váldoorganisašuvdna doaivu unnit láhkarihkkumiid dán jagi

  Les på norsk:

  LO geassepatruljja logut čájehit ahte golbmasis viđa nuoras lei 2023:s geassebargu fitnodagas, mii rihkui bargobiraslága.

  Romssa ja Finnmárkku logut leat bidjan doaibmabijuid dán jagi geasi várás.

  Ealáhusdoaimmaid váldoorganisašuvnna, mii ovddasta fitnodagaid, dieđiha ahte sii čađat muitalit
  miellahtuidasaset bargobiraslága birra.