Hopp til innhold

Føler seg overkjørt av Kvalsund kommune

Gearretnjárga reinbeitedistrikt har ikke fått mulighet til å komme med uttalelse i forbindelse med at en vindmålemast er reist på deres reinbeiteområder.

Máret Risten Sara

Sekretæren i Gearretnjárga reinbeitedistrikt Máret Risten A. Sara

Foto: Privat

Arbeidet med å realisere vindkraftverket på Fálesrášša i Kvalsund i Finnmark fortsetter, og det er nå satt opp en vindmålemast på fjellet. Den 80 meter høye målemasten vil måle vinden i flere forskjellige høyder og gi viktig informasjon til prosjektering av vindkraftverket. Det skriver Finnmark kraft på sin nettside.

Målingen må vare minimum 12 måneder, men Finnmark kraft vil måle i 24 måneder og på grunnlag av dataene kan de nøyaktig beregne hvor turbiner skal stå, hvilke turbiner som er best og hvor mye produksjon de kan forvente.

Har ikke fått gi uttalelse

Vindmålemast i Fálesrášša i Kvalsund

Vindmålemasta i Fálesrášša i Kvalsund

Foto: Finnmark kraft

Men reindrifta føler at de er blitt overkjørt av Kvalsund kommune når vindmålemasta ble bygd.

– Vi har ikke fått muligheten til å komme med en uttalelse, enda vi er rettslige brukere av området. De har allerede satt opp dette uten at vi har blitt spurt. Jeg har nesten ikke ord for det, sier sekretæren i Gearretnjárga reinbeitedistrikt Máret Risten A. Sara, som forteller at de taper beiteland på grunn av dette.

Forstår kritikken

Kommunestyrerepresentant i Kvalsund Ingar Eira (Ap) kan til en viss grad forstå kritikken fra reindriften.

– Det skjønner jeg jo. Det vil være naturlig for alle i en sånn sammenheng som er part i en sak at man ikke blir tatt med på råd før ting gjennomføres. Men jeg forventer at ansvaret for å føre dialog med reinbeitedistriktet ligger hos dem som gjennomfører prosjektet.

Representant i områdestyret

Saksbehandler Svein Tore Kristoffersen i Kvalsund kommune skriver i saksfremlegget på avslag på klage om utplassering av nødvendig utstyr for vindmåling på Fálesrášša at distriktet har en representant i områdestyret for reindrift og at de har påvirkningsmulighet via det styret. De har objektivt sett fått adgang til vedtaket, skriver saksbehandleren.

Til dette sier Sara at det ikke er reinbeitedistriktet deres som har utnevnt representanten i områdestyret.

– Det er det fylket som har gjort. Vedkommende representerer ikke vårt distrikt i områdestyret.

Sara påpeker også at vedkommende i områdestyret uansett er inhabil i forhold til saker i eget reinbeitedistrikt.

– Hun er inhabil, og kan ikke være med å behandle saker hvor vårt reinbeitedistrikt er part.

Nå holder reinbeitedistriktet på å undersøke lovligheter i saken. De har blant annet vært i kontakt med Finnmarkseiendommen, hvor de ikke har fått svar fra ennå.

– Kommunens ansvar

Det er selskapet Aurora vindkraft AS som er ansvarlig for målingen. Selskapet er eid 50/50 prosent av selskapene Finnmark Kraft AS og Fred Olsen Renewables AS. John Masvik er daglig leder for dette selskapet.

Han mener at reindrifta har fått være med i prosessen, men at det er Kvalsund kommune som er ansvarlig å ha alle parter med.

– Reindrifta er informert gjennom den prosessen som har vært. Vi har søkt og fått alle de tillatelser som var nødvendige. Reindrifta har kommet med sine innspill i forhold til dem. Så er det kommunen som tar beslutning i forhold til plan- og bygningsloven, sier Masvik.

Kvalsund kommune avholder kommunetyremøte i dag, og det har ikke lyktes NRK Sápmi å få uttalelse fra ordfører Ragnar Olsen (Ap).

Fálesrášša vindpark

Kartutsnitt som viser plassering av veger og kraftlinjer for Fálesrášša vindkraftverk

Foto: Finnmark kraft

Korte nyheter

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK
 • Undersøker mulig fall i fjell

  Det er iverksatt redningsaksjon på fjellet Grytetippen på Senja etter melding om at noen skal ha observert at en person ramlet ned fjellet. Det er ikke gjort noen funn, melder politiet. – Vi har luftambulanse, redningshelikopter fra Banak og politihelikopter på stedet. Mannskaper fra Røde Kors er også utkalt, melder politiet. Grytetippen er 885 meter høy og et populært turmål.

  Grytetippen på Senja
  Foto: Privat
 • Viessobuollin Kárášjogas

  Heahtebálvalusat bohte jođánit báikái go odne iđđedis čieža sulai ožžo dieđu das, ahte viessu lei buollimin Kárášjogas. Dollačáskadeaddjit nagadedje vajot čáskadit buollima, dieđihit politiiját twitteris. Viesus eai lean olbmot.

  Husbrann i Karasjok
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK