Hopp til innhold

Føler seg overkjørt av Kvalsund kommune

Gearretnjárga reinbeitedistrikt har ikke fått mulighet til å komme med uttalelse i forbindelse med at en vindmålemast er reist på deres reinbeiteområder.

Máret Risten Sara

Sekretæren i Gearretnjárga reinbeitedistrikt Máret Risten A. Sara

Foto: Privat

Arbeidet med å realisere vindkraftverket på Fálesrášša i Kvalsund i Finnmark fortsetter, og det er nå satt opp en vindmålemast på fjellet. Den 80 meter høye målemasten vil måle vinden i flere forskjellige høyder og gi viktig informasjon til prosjektering av vindkraftverket. Det skriver Finnmark kraft på sin nettside.

Målingen må vare minimum 12 måneder, men Finnmark kraft vil måle i 24 måneder og på grunnlag av dataene kan de nøyaktig beregne hvor turbiner skal stå, hvilke turbiner som er best og hvor mye produksjon de kan forvente.

Har ikke fått gi uttalelse

Vindmålemast i Fálesrášša i Kvalsund

Vindmålemasta i Fálesrášša i Kvalsund

Foto: Finnmark kraft

Men reindrifta føler at de er blitt overkjørt av Kvalsund kommune når vindmålemasta ble bygd.

– Vi har ikke fått muligheten til å komme med en uttalelse, enda vi er rettslige brukere av området. De har allerede satt opp dette uten at vi har blitt spurt. Jeg har nesten ikke ord for det, sier sekretæren i Gearretnjárga reinbeitedistrikt Máret Risten A. Sara, som forteller at de taper beiteland på grunn av dette.

Forstår kritikken

Kommunestyrerepresentant i Kvalsund Ingar Eira (Ap) kan til en viss grad forstå kritikken fra reindriften.

– Det skjønner jeg jo. Det vil være naturlig for alle i en sånn sammenheng som er part i en sak at man ikke blir tatt med på råd før ting gjennomføres. Men jeg forventer at ansvaret for å føre dialog med reinbeitedistriktet ligger hos dem som gjennomfører prosjektet.

Representant i områdestyret

Saksbehandler Svein Tore Kristoffersen i Kvalsund kommune skriver i saksfremlegget på avslag på klage om utplassering av nødvendig utstyr for vindmåling på Fálesrášša at distriktet har en representant i områdestyret for reindrift og at de har påvirkningsmulighet via det styret. De har objektivt sett fått adgang til vedtaket, skriver saksbehandleren.

Til dette sier Sara at det ikke er reinbeitedistriktet deres som har utnevnt representanten i områdestyret.

– Det er det fylket som har gjort. Vedkommende representerer ikke vårt distrikt i områdestyret.

Sara påpeker også at vedkommende i områdestyret uansett er inhabil i forhold til saker i eget reinbeitedistrikt.

– Hun er inhabil, og kan ikke være med å behandle saker hvor vårt reinbeitedistrikt er part.

Nå holder reinbeitedistriktet på å undersøke lovligheter i saken. De har blant annet vært i kontakt med Finnmarkseiendommen, hvor de ikke har fått svar fra ennå.

– Kommunens ansvar

Det er selskapet Aurora vindkraft AS som er ansvarlig for målingen. Selskapet er eid 50/50 prosent av selskapene Finnmark Kraft AS og Fred Olsen Renewables AS. John Masvik er daglig leder for dette selskapet.

Han mener at reindrifta har fått være med i prosessen, men at det er Kvalsund kommune som er ansvarlig å ha alle parter med.

– Reindrifta er informert gjennom den prosessen som har vært. Vi har søkt og fått alle de tillatelser som var nødvendige. Reindrifta har kommet med sine innspill i forhold til dem. Så er det kommunen som tar beslutning i forhold til plan- og bygningsloven, sier Masvik.

Kvalsund kommune avholder kommunetyremøte i dag, og det har ikke lyktes NRK Sápmi å få uttalelse fra ordfører Ragnar Olsen (Ap).

Fálesrášša vindpark

Kartutsnitt som viser plassering av veger og kraftlinjer for Fálesrášša vindkraftverk

Foto: Finnmark kraft

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK