Føler seg krenket av fotografering

Sametingsrepresentanten føler at hans sikkerhet er truet under plenumsmøtene. Han mener at Sametinget trenger nye regler på hvor pressen har lov å ta bilder.

Vibeke Larsen med dataspill på pc

På siste sametingssamling hadde Åge Nordkild møtt opp som vararepresentant for Norske Samers Riksforbund.

Under plenum satt han bak sametingsråd, Vibeke Larsen (Ap) i sametingssalen. Slik ble han ufrivillig og uvitende "linselus" da NRK Sami Radio viste at Larsen hadde åpent et dataspill på sin pc under tingets behandling av "Den nye sameretten".

Åge Nordkild

Åge Nordkild (NSR)

Foto: NSR-pressebilde

Bak henne viser bildet profilen til Nordkild, og at han holder i noen dokumenter.

LES OGSÅ: – Beklager at folk føler seg støtt

– Ekkelt

– Det ga meg en veldig ekkel opplevelse da jeg fikk se min skrivepult og mine papirer på TV, sier Nordkild.

Han forteller at dokumentene inneholdt et innlegg som han hadde skrevet og skulle legge frem på talerstolen senere samme dag.

– Jeg mener at et innlgg er et personlig skriv til man har holdt innlegget, og jeg følte meg rett og slett overvåket av fotografen, sier Nordkild.

– Truer sikkerheten

Nå har Nordkild skrevet brev til Sametinget, hvor han henvender seg til sikkerhetsavdelingen, og ber dem vurdere representantenes sikkerhet under plenumsbehandlingene.

– Jeg vet at på Stortinget får pressen lov til å ta bilder bare fremme i salen, mot representantene, sier Nordkild.

Stortingets reglement sier imidlertid at det kan fotograferes fra bakerste benk. Det skal skje på en måte som ikke forstyrrer avviklingen av møtet.

LES OGSÅ: Stortingets adgangsregler (Ekstern lenke)

På Sametinget kan pressen fotografere også bak i salen, og det mener han truer representantenes sikkerhet og deres integritet.

– Nå er det slik at media kan fotografere meg bakfra, uten at jeg vet det. Da føler jeg det slik at jeg må ut av salen, og inn på et grupperom, for å være sikker på at ingen snoker i mine saker, sier Nordkild.

Han mener at å bli filmet og fotografert uten å vite om det selv, er en form for overvåking.

Ser på saken

Sametingsdirektør Rune Fjellheim sier at Nordkilds henvendelse blir en sak for møtelederskapet.

– Vi jobber for å ha et åpent Sameting og vil se på løsninger hvor vi ikke trenger å innskrenke pressefriheten, sier Fjellheim.

Han ønsker derimot ikke å kommentere forholdet hvor representanten sier at hans sikkerhet og integritet er truet.

Bildet som er blitt tatt av Vibeke Larsen er tatt fra publikumsområdet i plenumssalen, bak representantenes seter.