Hopp til innhold

– Jeg spiller ikke dataspill

Her sitter sametingsråd Vibeke Larsen med et dataspill på sin pc. Det skjer samtidig som Sametinget behandler "Den nye sameretten".

HØR HELE INTERVJUET: Vibeke Larsen

Dataspill på Sametinget

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg var bare innom det programmet ved en feiltakelse, og satt ikke og spilte, sier rådsmedlem Vibeke Larsen (Ap) til NRK Sámi Radio.

Hun innrømmer at spillet sto på pc-skjermen en liten stund.

– Er det respektløst å spille dataspill i et parlament?

– Da må jeg si at det også er respektløst å sitte på datamaskiner, lese aviser, være ute eller gjøre intervjuer med sameradioen mens forhandlingene foregår. Det er mange ting representantene gjør og likevel klarer å følge med, svarer Vibeke Larsen.

– Ikke noe problem

Bildene som NRK har tilgang til, viser at spillet var aktivt i flere minutter ved minst to ulike tidspunkt. Bildene viser også at Larsen har oppnådd "score" (poeng), og har kommet til et høyt nivå - "level".

Vibeke Larsen med dataspill

Dette bildet er tatt noen minutter senere enn det første (over). Her gir spillet beskjed om 'Combo'.

Dataspillet var åpent mens Sametinget behandlet "Den nye sameretten" torsdag i forrige uke. Bildene er tatt like over klokken 14.

Vibeke Larsen tror de aller fleste sametingsrepresentantene bruker sine datamaskiner for å holde seg oppdatert på nyheter og annet relevant stoff.

– Jeg tror ikke det er et problem.

Hun reagerer ikke på at representantene leser aviser under debattene på Sametinget.

– Slik holder man seg oppdatert også. Når det gjelder Facebook, så definerer jeg dette som en del av den private sfæren. Det er dermed ikke sagt at de som blogger og skriver på Facebook, ikke klarer å følge med i debattene, sier Larsen.

Stortingsrepresentant: – Pinlig

Sametingstoppen er ikke alene om å smette innom dataspill i et parlamentsbygg.

Trond Helleland

Trond Helleland (H).

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

I 2003 satt daværende leder av justiskomitéen, Trond Helleland (H) og spilte dataspill i stortingssalen. Han ble avslørt av NRK Dagsrevyen.

– Dette er selvfølgelig svært pinlig, og skulle aldri ha skjedd, sa Helleland til NRK.

Helleland var forøvrig svært sentral i stortingsbehandlingen av finnmarksloven. Han hadde hyppig kontakt med Sametinget.

Gift Quest: Valentine´s Day

NRK Sámi Radio har fått hjelp av eksperter på dataspill til å finne ut hva som var på skjermen til Vibeke Larsen mens hun satt og hørte på "Den nye sameretten".

Mye tyder på at det dreier seg om spillet "Gift Quest: Valentine´s Day".

Hvor raskt en spiller kan oppnå en score på 1.535.593, er avhengig av hvor god spilleren er. Bildene viser at Vibeke Larsen er oppe i level 5-9, og har altså en score på halvannen million.

Ukjent for møtelederen

Sametinget har lagt til rette for at representantene kan bruke datamaskinene sine, forklarer møteleder Jarle Jonassen (NSR).

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Møtelederskapet er ikke blitt gjort kjent med dette tidligere. Jeg antar at rådsmedlemmet og andre ikke misbruker mulighetene som datamaskinene gir. Jeg ser ikke på dette som et stort problem, sier Jonassen til NRK Sámi Radio.

Møtelederen understreker at han ikke har noen holdepunkter på at representantene ikke følger med det som foregår i plenumssalen.

– Når man har tilgang til internett, så påhviler det hver enkelt representant å ikke misbruke dette, sier han.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg