Flere flyktninger til Lenvik

I morgen skal Lenvik kommunestyre bestemme hvor mange flyktninger kommunen kan ta imot de neste to årene. Rådmannen mener 65 hvert av årene. Det mente også flertallet av politikerne da saka ble behandlet i utvalg for oppvekst og kultur nylig. Men Fremskrittspartiet sa nei. Partiet mener kommunen ikke har mulighet til å tilby god bosetting og integrering.