Hopp til innhold

Fikk tilgang til bedriftskontoer som navnesøstra administrerer

– Sparebanken Nord-Norge har åpenbart litt vanskeligheter med å holde styr på hvem som er hvem i Sápmi. Det sier Ellen Inga Turi som fikk tilgang til bedriftskontoer i Kautokeino som hennes navnesøster fører regnskap for.

Ellen Inga Turi

Ellen Inga Turi i Kautokeino kom seg plutselig inn på kontoer på nettbanken som hennes navnesøster Elen Inga Turi i regnskapsbedriften Freda i Máze fører regnskap for.

Foto: Privat

Ellen Inga Turi i Kautokeino prøvde for en uke siden å logge seg inn nettbanken. Hun har konto i Sparebanken Nord-Norge. Men det var ikke hennes egen konto som dukket opp på skjermen, men bedriftskontoer i Kautokeino, som hun ikke har noe å gjøre med.

– Det skremte meg, forteller Turi, som ringte til banken med en gang og fortalte om saken.

– Veldig skremmende

I dag, en uke senere, skulle hun igjen inn i nettbanken sin. Akkurat det samme skjedde, og hun kom inn på bedriftskontoene igjen. Igjen måtte hun ringe banken.

Ifølge Turi spør da kundesenteret i banken henne om hun er den Ellen Inga Turi som jobber med regnskap i Freda. Turi svarte at det er det hennes navnesøster Elen Inga Turi som gjør. Da fikk hun til svar at det er det som er årsaken til at svikten har skjedd.

Turi er veldig overrasket over at hun får tilgang til bedriftskontoer som hennes navnesøster Elen Inga Turi i regnskapsbedriften Freda i Máze fører regnskap for.

– Banken skal jo ha veldig god sikkerhet. Man logger jo inn med bank-ID. Men at jeg plutselig skal få tilgang til andres kontoer bare fordi jeg har omtrent samme navn som en annen, er veldig skremmende. Det er skremmende at banken ikke skjekker personnummer, og bare helt uten videre gir meg tilgang til andres kontoer.

Turi hadde full tilgang til å gjøre hva som helst med kontoene til bedriftene.

– Jeg kunne sendt penger hit og dit. Tenk hva som kunne skjedd om det hadde vært en med uærlige hensikter som kom seg inn der.

Etterlyser bedre rutiner

Turi synes det er rart at banken ikke har bedre rutiner i forhold til folk som har samme navn eller omtrent samme navn.

– Jeg lurer på om de som heter Ola Hansen har samme problem. Sparebanken har åpenbart litt vanskeligheter med å holde styr på hvem som er hvem i Sápmi.

Turi er sint over at slikt kan skje, og har tenkt tanken å bytte bank.

– Jeg må la sinnet gå over før jeg bestemmer meg, sier hun.

Elen Inga Turi i regnskapsbedriften Freda i Máze forteller at hun også har vært i kontakt med Sparebanken Nord-Norge, men hun har ikke lyst å kommentere saken før hun vet hva som er årsaken til svikten.

Nils Martin Kristensen

Redaktør i GLR Nils Martin Kristensen er skremt over sikkerheten til banken.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Skvetter noe vanvittig

Det var kontoen til blant annet GLR, nærradioen i Kautokeino, som Ellen Inga Turi kom seg inn i. Redaktør i GLR Nils Martin Kristensen er skremt over at slikt kan skje.

– Jeg skvetter noe vanvittig, Sparebanken Nord-Norge skryter av den fine sikkerheten på nettbanken, men det ser ikke ut til at det funker. Vi hadde aldri trodd at vanlige privatpersoner, som ikke engang prøver å hacke skal komme seg inn på vår konto.

– Hva tenker du om at det var navnesøstra til hun som styrer kontoen deres som kom seg inn?

– Når to stykker som heter Ellen Inga Turi i Kautokeino kommer seg inn på den måten, så sier det kanskje noe veldig alvorlig om sikkerhetsrutinene til Sparebanken Nord-Norge, fordi du skal ha fødselsnummer, passord og kodebrikke, som alle er forskjellige. Alle de tre har sviktet og det går bare på navn. I Kautokeino er vi relativt vant med at mange har likt eller ganske like navn, så det er skummelt.

Han sier at det skumle er at når man først kommer inn i kontoen, så kan man gjøre hva man vil.

– Det er skikkelig skummelt. Heldigvis så kjenner jeg Ellen Inga Turi, og hun kontaktet meg. Denne gangen var det ærlighet, men det kan man ikke vite neste gang, sier Kristensen, som forventer at banken tar grep som gjør at dette aldri skjer igjen.

Trond Hanssen

Konserndirektør for Sparebanken Nord-Norge i Finnmark Trond Hanssen beklager det som har skjedd.

Foto: SpareBank 1 Nord-Norge

– Beklagelig, og skal ikke skje

Trond Hanssen er konserndirektør for Sparebanken Nord-Norge i Finnmark. Han har blitt underrettet om saken og legger seg flat.

– Slikt skal ikke skje. Det er egentlig ikke noe annet å si. Jeg synes det er trist og veldig beklagelig.

Han sier at banken nå går igjennom hva som har skjedd.

– Det må jo være teknisk svikt, og ikke rutinesvikt. Men vi vil også gå igjennom om det er noe i forhold til interne rutiner som gjør at vi kunne avdekket dette selv, og mye tidligere.

Kan dette ha sammenheng med at de heter omtrent det samme?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi må la IT-folkene bruke litt tid og se hva som har skjedd.

Hanssen håper at kundene fortsatt har tillit til banken.

– Vi har mange tusen kunder og håper på fortsatt tillit. Kundene skal være trygge på at ingen andre har tilgang til kontoen deres. Vi er enige i at slikt ikke skal skje. Det er ikke hyggelig, sier Hanssen.

Korte nyheter

 • Ii miehta iežas sivalažžan

  Ruošša dievdu gii lea áššáiduhtton Davvi-Romssa ja Sážžá diggegottis, go galgá leat girdán dronain Girkonjárggas golggotmánus, ii miehta iežas sivalažžan. Muhto son miehta dahkkodilálalašvuođaid ja ahte son lea girdán dronain. Dievddu bealušteaddji dadjá sivvan dasa lea go dievdu ii dovdan njuolggadusaid das ahte ruoššalaččat eai oaččo girdit dronain Norggas. Dievdu váldui gitta golggotmánu 15. beaivvi Romssas.

 • Gonagas Harald dearvvašnuvvan

  Dál lea Gonagas fas barggus, maŋŋel go son lei oanehaš buohccindieđihuvvon, nu dieđiha Gonagasviessu. Bearjadaga fertii gonagas Harald leat ruovttus nuorvvu geažil, ja ruvdnoprinsa Haakon fertii de oassálastit stáhtaráđis. Muhto dál lea Gonagas fas dearvvaš.

  Kong Harald i Flesberg
  Foto: Yasmin Mouafak Abokatmah / NRK
 • Sámi čuoldinkursa geasuhii

  Sámi arkeologa ja duojár Anna Ciukca Sjursen ballá ahte sámi čuoldin- ja njuikkuhanmáhttu jávká. Ieš lea oahppan dán duoji 2015:is, ja dan rájes lea bargan seailluhit dán suorggi.

  Danne son lea lágidan kurssaid Nasjonalbibliotekas Oslos, gosa duodjeberošteaddjit sáhtte searvat.

  Buot njeallje kurssa ledje áibbas dievva, ja feaskáris ledje olbmot geat ledje boahtán, jus dette sidjiide nai livččii sadji.

  Kursii ledje boahtán sihke nuorat ja ollesolbmot.

  Lágideaddji lea duhtavaš, go oaidná ahte dán áigge lea beroštupmi viežžat oidnosii árbevirolaš čehppodaga. Ii dušše Sámis, muhto miehtá máilmmi.

  Samisk grindvevkurs på Nasjonalbiblioteket, Oslo
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK