Familie overtar lavvo-produksjon i Kautokeino

Det nyopprettede selskapet Arctic Lavvo har kjøpt opp rettighetene til å produsere Venor gammer og lavvoer etter at Venor As er blitt tvangsoppløst.

Arctic Lavvo

Arctic Lavvo er en familiebedrift, med mor Sølvi Bongo, far Mathis Bongo, datter Marianne Bongo-Wiik og svigersønn Anders Bongo-Wiik.

Foto: Bongo-Wiik

– Vi er stolte av å kunne tilby videre produksjon av de anerkjente produktene til avviklede Venor i Kautokeino. Venor gammen og Venor lavvoen har i en årrekke vært kjente for sine solide kvaliteter og det er en fornøyelse å kunne videreføre disse produktene, sier Anders Bongo- Wiik i Arctic Lavvo.

Jobbet i Venor

Etter at Venor As tidligere i sommer ble tvangsoppløst på grunn av manglende årsregnskap har det ny opprettede selskapet Arctic Lavvo i går kjøpt rettighetene til Venor navnet, samt varelageret og driftstilbehøret.

Sølvi Bongo, Mathis Bongo, Marianne Bongo-Wiik og Anders Bongo-Wiik står på eiersiden og alle har definerte driftsroller, hvor Sølvi vil stå sentralt i produksjonen.

Venor gamme

Arctic Lavvo ønsker å videreføre produktene til Venor, men med ny logo.

Foto: EWA-MARI HEDMAN

Sølvi begynte sin karriere i Venor i 1993. Hun har over 20 års erfaring fra Venor, hvor hun både har ledet produksjonen og vært delaktig i design og produktutvikling.

– Det er synd at det gikk som det gikk med Venor, vi ønsker å berge arbeidsplasser og videreføre lavvoproduksjonen i Kautokeino, sier Bongo- Wiik.

Nye produksjonslokaler

Planen er i komme i gang med produksjon av lavvoer i løpet av oktober i midlertidige produksjonslokaler, men allerede neste år skal et nytt produksjonsbygg være klart.

– Vi regner med 10–15 ansatte når produksjonen kommer i gang for fullt, sier Anders Bongo- Wiik.

Han forteller at de vil produsere de anerkjente produktene til avviklede Venor, men med logoen til Arctic Lavvo.

– Vi må se hvordan markedet reagerer på dette, produktene vil fortsatt hete Venor-lavvo og Venor- gamme, men de vil bli produsert med logoen til Arctic Lavvo, sier Bongo-Wiik.

Korte nyheter

 • Searvá dálkkádatságastallamiidda

  Suoma sámepolitihkkárat mielde dálkkádat- ja birasságastallamiin Suoma oaivegávpogis Helssegis. Badjel 200 nuora servet čoahkkimii maid Nuoraid bálvalan- ja váikkuheaddjiorgána Allianssi lea ovttas nuoraiguin ordnen, čállá Yle Sápmi. Dát lea oassin das go máilmmis dál ráhkkanit Ovttastuvvan našuvnnaid biodiversitehta- ja dálkkádatráđđádallamiidda.

  Anni-Sofia Niittyvuopio vuordá buriid ságastallamiid dálkkádatáššiid birra, maid oktavuođas sáhttá loktet eamiálbmotoainnu ovdan.
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • “Årets kvalitetsfisker” vuoiti

  Gilivuotnalaš Daniel Lauritzen lea vuoitán Norges Råfisklaga “Årets kvalitetsfisker” bálkkašumi. Son eaiggáduššá ja lea skihpahoavda «Tinder» nammasaš fatnasis. Bálkkašumi olis lohket su vuovdit guoli ja gonagasreappá máilmmidásis. - Dát lea erenoamáš, muhto maid somá go mu ruovttubáikái lean mielde sihkkarastimin bargosajiid, lohká bálkkašumi vuoiti Daniel Lauritzen. Son fidne maid 50.000 kruvnna ruhtavuoitun.

  Daniel Lauritzen på båten «Tinder» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk og kongekrabbe i verdensklasse.
  Foto: Amalie Oda Harland / Norges Råfisklag
 • Ovttasbargošiehtadusa Murmánskkain

  Romssa ja Finnmárkku fylkaráđi jođiheaddji Bjørn Inge Mo dáhttu ođđa ovttasbargošiehtadusa kránnjá fylkkain Murmánskkain Ruoššas. Dát bođii ovdan Norgga ruošša ovttasbargobeivviid olis ikte. Gaskariikkalaš ovttasbargu lea fylkkagieldda deháleamos doaibma, go mii geat orrut davvin mis leat oktasaš hástalusat ja vejolašvuođat, lohká Mo.

  Bjørn Inge Mo (AP), fylkesrådsleder Troms og Finnmark fylkeskommune.
  Foto: Lars Åke Andersen