- Hva er god samehumor?

Professor synes at det er på tide med en debatt om kvaliteten på samehumoren.

Ohcala sámehumora digaštallama

Professor Birgit Hertzberg Kaare ved universitetet i Oslo mener at samene blir satt i offerrollen når diskusjonen går ut på om samehumor er mobbing, eller ikke.

- Blir satt i offerrollen

- Jeg skulle ønske man kunne vri debatten mer mot hva er god humor og ikke, sier Hertzberg Kaare.

Fagområdet til professor Hertzberg Kaare er humor, kultur og medier. Hun har ikke sett Honningsvågrevyen i sin helhet, men uttaler seg på grunnlag av enkelte klipp vist i en tv-reportasje.

- Ut ifra de klippene jeg så, så virker det som om man der gjør billige poenger av det at å være same er lattervekkende og da synes jeg det er veldig dårlig humor. 

Psykologiprofessor Arnulf Kolstad tror vanlige folk har lettere for å mobbe samer enn andre grupper i samfunnet, som for eksempel innvandrere.

Enig i at det er mye slett humor

Revyartist Finn Arild Selnes spiller rollen som samen i Honningvågrevyen og er enig i at det finnes mye slett humor i Norge.

Men han er ikke enig i at samerollen hans er diskriminerende, selv om den oppleves sårende av noen. Han sier at enkelte tar ting lettere til seg enn andre.

- Harmløs

Selnes mener Honningsvågrevy-samen er harmløs og har denne forklaringen på hvorfor den er god humor:

- Kanskje det er dialekta. Personlig synes jeg det er en veldig fin og sjarmerende dialekt, men den er også morsom, det er ikke tvil om det. Men det er også den underfundige måten som samene tar poeng på og kommer med utsagn på, som jeg synes er veldig fin. Litt overraskende poeng, overraskende måter å si ting på, sier Selnes.