Setter fokus på formidling

Formidlingsansvarlige skal gjøre fakultetene ved Universitetet i Tromsø mer synlig i samfunnet.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

– Vi ønsker at administrasjonen ved fakultetene skal gjenspeile de tre hovedområdene undervisning, forskning og formidling, sier Curt Rice, prorektor for forskning og utviklingsarbeid ved Universitetet i Tromsø.

Universitetsstyret har nylig vedtatt at de nye fakultetene skal ha egne formidlingsansvarlige.


– Delta i formidlingsarbeid

– Styret synes det er viktig at våre ansatte deltar aktivt i formidlingsarbeid. Det skal gjenspeiles i organisasjonen, understreker Rice.

Universitetet i Tromsø Logo
Foto: Govven: logo

Et par av fakultetene er allerede godt i gang. Det medisinske fakultet har hatt en egen formidlingsseksjon siden 2007.

Leder Torgunn Wærås forteller at behovet for seksjonens tjenester er stort.

– Mange flere enn de fem som er ansatt kunne ha jobbet døgnet rundt, sier hun.

Seksjonen jobber med mange oppgaver innen formidling, som allmennrettet forskningsformidling, nyhetsproduksjon, grafisk formgiving, foto, nettarbeid, kommunikasjonsrådgivning og intern- og ekstern kommunikasjon for øvrig.

– ­Vi får gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi gjør, men vi tilhører et stort fakultet og fremdeles er det et fåtall av de ansatte som bruker oss aktivt, påpeker Wærås ovenfor universitets internettside.