Hopp til innhold

Lei go dat ahte dievdduin lea vuolpu mii geasuhii su dohko?

Emma-Margret Skåden lea assan Skottlandas 8 mánu. Mii dáguhii ahte son vulggii nie guhkkás?

kilt hg
Foto: Emma-Margret Skåden

 

 

Son vulggii vuostas geardde 2005:as ja lei doppe njelje mánu. Emma lea dál čállimin master bárggu sosialantropologias ja lea fitnan nuppi geardde Aberdeenas mannán geasi gieddebarggus.

Emma-Margret Skåden ássá Romssa gávpotgiis, muhto lea bájasšaddán Skánitiis. Son dájáii ahte lei measte dego boahtit dávvi-norggi go bođii Skottlandii. 
- Olbmuiin lea dat seamma "way of beeing" Skottlandas go Dávvi-norggas. Olbmot leat rabas ja hálláii.

 

 

Emma-Margret
Foto: Emma-Marget Skåden

 

Emmas lea álo leamaš hállu vuolgit Skottlandii, muhto son ii dieđe manne. Soaita ahte lea danin go dievddut váccet vuolppun doppe?
Son sáhtii maid mieđihit ahte lea oadnan muhtin vuolppu(kilta) vuollaii ja sáhtá duođaštit ahte dievddut eai geavat vuolleldusbuvssaid.

 Emma maid evttoha ahte jos leat Skottlandas, de ii leat nu beare vissis huikit "Skottland is free" dego Braveheart filmmas. 
Olbmuid mielas diet ii leat nu somá.

 

Korte nyheter

 • Samisk Hus Tromsø ble åpnet med joik

  Loga sámegillii

  Den samiske joikeren Sara Marielle Gaup Beaska fikk den store æren å åpne Samisk Hus Tromsø med joik.

  Hun fremførte tre joiker, blant annet «Romssa suolu (Tromsøya)» av Ande Somby og Gaup Beaska sin egen kjente joik «Gulahallat eatnamiin.»

  I sin prolog tok gratulerte forfatteren og journalisten John Gustavsen alle samene i Tromsø med sitt nye møtested.

  Samtidig brukte han anledningen til å ta et oppgjør med den stygge måten reineier Per Kitti på Kvaløya er blitt behandlet av myndighetene.

  Aksjeselskapet Samisk Hus Tromsø ble offisielt stiftet 15. februar 2023. Eiere er Tromsø kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Romssa Sámi Viessu rahppui luđiin

  Les på norsk

  Sápmelaš juoigi Sara Marielle Gaup Beaska oaččui dan stuorra gudni rahpat Romssa Sámi Viesu luđiin.

  Son juoiggai golbma luođi, earret eará Ande Somby bidjan luođi «Romssa suolu» ja Gaup Beaska dovddus luođi «Gulahallat eatnamiin.»

  Prologastis lihkuhii girječálli ja journalista John Gustavsen Romssa sápmelaččaid ođđa deaivvadanbáikkiin.

  Seammás son geavahii maid liibba cuiggodit eiseválddiid dan fasttes vuogis mo Sállira boazosápmelaš Per Kitti lea gieđahallon.

  Romssa Sámi Viesu vuođđudus ásahuvvui virggálaččat guovvamánu 15. beaivve jagis 2023. Oamasteaddjit leat Romssa gielda, Sámediggi ja Romssa fylkkagielda.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Samiske dramatikere debuterer ved Det Norske Teatret

  Fire samiske dramatikerer debuterer med nye tekster under Heddadagene på Det Norske Teatret lørdag kl. 13.00.

  Manusprosjketet, «Sápmi muitala/forteller», ble satt i gang for et par år siden, og er et samarbeidsprosjekt mellom Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš og Litteraturens hus.

  Sarakka Gaup, Anne Berit Anti, Ole Henrik Lifjell og Terje Andre Wollmann, skal i år presentere sine nyskrevne tekster.

  Prosjektets hovedmål var å utvikle ny samisk dramatikk, som skal gi nye blikk fra Sápmi.

  Heddadagene er Norges største teaterfestival og samler hele teater-Norge i juni hvert år.

  Fire samiske dramatikere debuterer med sine nyskrevne tekster under heddadagene.
  Foto: Heddadagene/Det Norske Teatret