NRK Meny
Normal

Eldrerådet bekymret over behandling av de syke og gamle i kommunen

Eldrerådet i Karasjok forventer at kommunen tar nødvendige grep, slik at de eldre som måtte forlate får komme hjem igjen.

Karasjok helsesenter

To pasienter måtte forlate sykehjemsplassene sine i Karasjok, og flytte til Tana.

Foto: Elvi Norvang / NRK

To eldre personer ble tidligere denne måneden overført fra Karasjok kommune til Tana, ettersom eldreomsorgssektoren i Karasjok ikke hadde nok personell til å ta hånd om vedkommende.

Brita Eriksen Kåven, Sámi Nissonforuma lahttu

Brita E. Kåven, leder i eldrerådet

Foto: Piera Balto / NRK

Nå krever eldrerådet i Karasjok at kommunen ser på dette som en hastesak.

Leder i rådet, Brita E. Kåven, skriver i en pressemelding at dette er uakseptabel behandlig av syke og eldre.

Eldrerådet er bekymret over den akutte personellmangelen som er i kommunen, og forventer at det politisk tas nødvendige grep.

Klemet Stueng var èn av to som måtte forlate hjemkommunen, til fordel for Tana siden det ikke finnes plass eller nok folk til å ta hånd om seg i Karasjok.

Klemet Stueng og Marit Stueng

Klemet Stueng her sammen med kona Marit. Klemet sliter blant annet med demens, hjerteproblemer, angst og kols

Foto: Privat

Løses på best mulig måte

– Alt av tomme rom er nå fulle, derfor har vi måtte kjøpe to plasser i Tana kommune, uttalte konstituert kommunalsjef for helse og omsorg Heidi Boine tidligere denne måneden.

De har over lengre tid opplevd problemer med rekruttering av personell. Og de er ikke sikker på hva årsaken er.

Eldrerådet ber om at det lages en fremdriftsplan, og de månedlig blir oppdaterte på fremgangen.