Dramatisk flukt for reinen

En jagende løshund skremmer reinen ut i vannet. Likevel fortsetter hunden å svømme etter. Reindriftsdirektøren minner hundeeierne om båndtvang-reglene.

Hund jager rein

BRØT BÅNDTVANGEN: Løshund drev reinen ut i havet. Nå er det båndtvang i Norge.

Foto: Privat

Hendelsen ble fanget opp på video av en kvinne. Sammen med noen andre var hun på tur i Forsøl, en mil nordøst for Hammerfest i forrige uke.

Se videoen litt lenger ned i artikkelen.

Plutselig kom et reinsdyr med en hund etter seg. Dyrene var farlig nær med å krasje med turfølget.

– De kom springende forbi i «sakuris» fart. Kusina mi var sikker på at hunden og reinen skulle treffe henne, men det gikk heldigvis bra, forteller kvinnen til NRK.

Hun ønsker å være anonym. Turfølget fulgte dramatikken videre, og kvinnen filmet det som skjedde videre.

Selv om reinsdyret sprang ut i havet og la på svøm fra land, fulgte hunden etter. Om lag 20 meter fra land snudde imidlertid forfølgeren.

Video:

Hund jager reinsdyr ut i havet selv om det båndtvang i Norge nå.

LA PÅ SVØM: Hunden fulgte reinen et godt stykke ut i sjøen.

Reagerer på hundeangrepet

Ragnhild Sara er bosatt i Hammerfest, og har røtter i reindriftsnæringen. Hun reagerer på det hun hører.

– Det er noe som er riv ruskende galt når en hund angriper et reinsdyr og driver den til sjøs, i alle fall når det er båndtvang og kalvingsperiode, sier hun.

– Jeg syns ikke det er greit, særlig ikke i denne skjøre tiden når simlene har nyfødte kalver trippende etter seg, sier Sara.

Også reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark reagerer.

Sunna Marie Pentha

REAGERER: Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Jeg syns det er unødvendig av hundeeieren å slippe hunden sin løs på denne tiden. Nå skal hunden være i bånd, sier hun.

I Norge er det båndtvang fra 1. april til 20. august for alle hunder. Eieren skal ha kontroll over sin hund eller vedkommende som disponerer hunden.

Dersom noen bryter hundeloven risikerer eieren eller den som disponerer hunden, en bot fra 3000 kr og opp til seks måneders fengsel.

Reinvettregler

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget egne «reinvettregler», hvor de blant annet oppfordrer folk å ha hunder i bånd.

Her gis det tips om hvordan folk kan oppføre seg dersom de møter på rein.

 • Snu hvis du ser reinsdyr. Noen ganger står reinen helt i ro og flykter ikke. Da er det kanskje lett å tro at det går bra å gå nærmere, men etter en lang vinter har simlene en litt dårligere kondisjon, som gjør at de ikke orker å bevege seg mer enn de må.
 • Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
 • Ha hunder i bånd.
 • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Reinen er i området.
 • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Mest sannsynlig er det flere rein i området.
 • Ikke kjøre snøskuter i mørket eller i skumringstiden*. Reinen blir paralysert av lyset.
 • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skuteren*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

Pentha er veldig fornøyd med reglene og forteller at de er svært viktige i år.

– Reinvettreglene ble laget i år på grunn av den harde vinteren, som har skapt store problemer for reindrifta, sier Pentha.

NRK har ikke klart å finne ut hvem som eier hunden. Derfor har vi heller ikke fått en forklaring på hvorfor hunden ikke var i bånd.

Reinsdyret som ble jaget av hunden svømte over til en øy, og så ut til å være i god form, ifølge øyenvitnet.

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK