Hopp til innhold

Digáštallan áigomušain gaikut museadálu

Máŋga dáiddára atnet unohassan ja vuosttaldit Sámedikki áigomušaid gaikut Sámiid Vuorká-Dávviriid Kárášjogas.

– Dát lei midjiide dego friijabáiki vearrámus dáruiduhttináigge, čilge girječálli Inga Ravna Eira.

Son gohčoda museadálu «bassibáikin». Dasa lassin eli dá dat vuosttaš sámi kulturviessu man ovddas stáhta lea máksán.

Okta ákkain gaikut museadálu lea, ahte dat lea garrasit gollan ja doppe lea guohpa.

Sámediggi mearridii guovtte jagi dassái gaikut Sámiid-Vuorká-Dávviriid go de Kárášjohkii huksejuvvo ođæa musea.

Inga Ravna Eira

Stor uenighet om rivning av historisk museumsbygg

Flere kunstnere reagerer på at Sametinget vil rive et historisk museumsbygg. Museet var et fristed for samer midt i den verste fornorskningstiden, sier forfatter.

Korte nyheter

 • NRK bryt krav om samisk innhold for unge

  Loga sámegillii.

  Det viser tilsynsrapporten frå Medietilsynet.

  NRK har eit særleg ansvar for å fremje samisk kultur, identitet og språk og skal derfor ha innhald til alle aldersgrupper.

  I 2023 har NRK lagt om delar av tilbodet på samisk, blant anna for å gi meir rom for valbart innhald og styrke tilbodet på sør- og lulesamisk. NRK har lansert nye podkastar for dei eldste tenåringane og unge vaksne, men det tidlegare tilbodet for unge i tenåra blir ikkje lenger sendt.

  – Medietilsynet meiner at fråværet av program for yngre ungdommar i 2023 gjer at kravet til jamlege program for unge på dei samiske språka ikkje er oppfylt, seier direktør Mari Velsand.

  (NTB)

  Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
  Foto: Mathias Fossum
 • NRK rihkku gáibádusa sámegielat nuoraidfálaldahkii

  Les på norsk.

  Nu čájeha raporta Mediabearráigeahčus.

  NRKas lea erenoamáš ovddasvástádus ovddidit sámi kultuvrra, identitehta ja giela. NRK galgá danin fállat sámegielat sisdoalu buot ahkejoavkkuide.

  NRK lea 2023s rievdadan osiid sámegiel fálaldagas, earret eará vai geavaheddjiide lea stuorát válljenmunni sisdoalus ja nannen dihte fálaldaga mátta- ja julevsámegillii. NRK lea almmuhan ođđa podkasttaid boarráseamos nuoraide ja nuorra rávisolbmuide, muhto fálaldat nuoramus nuoraide ii gávdno šat.

  – Mediabearráigeahčču oaivvilda ahte go eai leat prográmmat nuorat nuoraide 2023s, de dat dagaha ahte gáibádus ráhkadit jeavddalaš nuoraidsisdoalu ii leat ollašuhttojuvvon, dadjá direktevra Mari Velsand.

  (NTB)

  Medietilsynets direktør Mari Velsand
  Foto: Mathias Fossum
 • Moaitá Fovse-gieđahallama

  Les på norsk.

  Jođiheaddji Peter Frølich (Olgeš) Stuorradikki dárkkistanlávdegottis dadjá ahte olles lávdegoddi lea kritihkalaš dasa mo ráđđehus lea gieđahallan Fovse-ášši ja háliida čilgehusa.

  Geassemánu 11. b. buvttii Dárkkistan- ja vuođđudanlávdegoddi mearrádusárvalusa sosialisttalaš gurutbellodaga (SG) evttohussii beassat sorjjasmeahttumit guorahallat Fovse-ášši. SG ii ožžon eanetlogu.

  Lihkká bivdet buot bellodagat dárkkistanlávdegottis ráđđehusa čilget Stuorradiggái movt Fovse-ášši čuovvuluvvo.

  – Dárkkistanlávdegoddi bivdá ráđđehusa oahppat meattáhusain ja boahtit Stuoradiggái čilget ášši. Mu mielas lea lunddolaš dakkár ášši maŋŋel, lohká lávdegotti jođiheaddji Frølich NTB:ii.

  Dárkkistan- ja vuođđudanlávdegotti evttohus ja mearrádusárvalus ovddiduvvo Stuorradiggái gaskavahku.

  (NTB)

  Peter Christian Frølich
  Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK