Hopp til innhold

Dát sámi profiillat dinejedje eanemusat jagi 2022

2022 vearrolisttut leat gárvásat, dán listtus oaidná sámi hálddašansuohkaniid riggámus olbmuid. Geahča listtu dás.

Frode Fjellheim

JÁBÁLAŠ: Musihkkakomponista, buvttadeaddji ja musihkkár Frode Fjellheim diine eanemusat dovddus sámi profiillaid gaskkas, geaid NRK lea iskan.

Foto: Aslak Mikal Mienna

Geat dinejedje eanemusat, geain lea eanemus opmodat ja geat leat máksán eanemus vearu?

Dielddanuori suohkana fitnodatálggaheaddji Elisabeth Balteskard dat diinii eanemusat sámi gielddain. Diibmá dinii son 16 miljovnna ruvnno. Dál lea son beaivválaš jođiheaddjin láigohanfitnodagas.

Elisabeth

Fitnodatálggaheaddji Elisabeth Balteskard.

Foto: Northern Lights Salmon

Ovdal lei son bearašfitnodaga Northern Lights Salmon beaivválaš jođiheaddji. Jagi 2021 geigii son stafeahttasákki nieiddaidasat.

Leat maiddái máŋga fitnodatálggaheaddji listtus.

Vuolábealde Elisabetha lea Bjørn Sevrin Grønmyr, guhte lea Plassjes eret, son lea beaivválaš jođiheaddji sihke huksenfitnodagas ja opmodatfitnodagas. Son lea ges diinen 15 miljovnna ruvnno diibmá.

Sámi gielddaid vearrolisttuid 15 bajimusa dietnasa dáfus

Plass Navn Fødselsår Kommune Inntekt
1. elisabeth balteskard 1966 Tjeldsund 16 215 778
2. bjørn sevrin grønmyr 1966 Røros 15 373 367
3. kjersti hagen grønmyr 1971 Røros 12 650 540
4. søren nikolai balteskard 1964 Tjeldsund 10 099 573
5. arne balteskard 1965 Tjeldsund 8 886 879
6. are smuk figved 1971 Nesseby 7 817 391
7. karl johan karlsen 1947 Tjeldsund 6 525 625
8. torlaug karlsen 1952 Tjeldsund 6 417 850
9. kjell danielsen 1971 Tjeldsund 6 246 416
10. sonja elisabeth danielsen 1953 Tjeldsund 6 068 096
11. hilde marie kolås 1962 Snåsa 5 717 831
12. oddvar johan kristoffersen 1941 Hamarøy 5 518 163
13. kjell-eirik westermann 1961 Hamarøy 5 255 224
14. gunnar rogstad 1956 Hamarøy 4 660 995
15. petter orvik grønningsæter 1987 Porsanger 4 435 034

Sámi gielddaid vearrolisttuid 15 bajimusa opmodaga dáfus

Plass Navn Fødselsår Kommune Formue
1. bjørn sevrin grønmyr 1966 Røros 196 259 022
2. kjersti hagen grønmyr 1971 Røros 161 449 175
3. arne balteskard 1965 Tjeldsund 115 102 800
4. søren nikolai balteskard 1964 Tjeldsund 108 978 441
5. karin annie mikkelsen 1951 Kåfjord 106 963 146
6. elisabeth balteskard 1966 Tjeldsund 106 696 421
7. trond ivar pedersen 1965 Tana 103 503 332
8. are smuk figved 1971 Nesseby 86 093 427
9. henry martin hansen 1956 Lavangen 57 386 697
10. bjørn michael jarmund 1968 Hattfjelldal 56 447 403
11. kristin lorck strøm 1943 Røros 45 107 313
12. jan arild paulsen 1953 Porsanger 42 957 200
13. alfred peder larsen 1952 Tana 41 993 380
14. kjell pettersen 1964 Tana 38 606 431
15. solveig randi løkken augensen 1951 Røros 37 917 125


Mii leat maid čohkken ovtta listui sámi gielddaid vuollel 30-jahkásaš riggámusaid.

Bajimusas vuollel 30 jagi opmodaga dáfus

Plass Navn Fødselsår Kommune Formue
1. guri haugen 1994 Røros 12 117 454
2. eskil berg-hansen 1993 Hattfjelldal 10 465 984
3. marius sjøvoll 1993 Tjeldsund 10 145 558
4. grethe jørvum 1993 Karasjok 8 672 558
5. thomas bøtun thorsen 2000 Tana 7 294 771
6. morten johan henrik alamattila 1995 Kautokeino 5 935 245
7. vår brean almås 1995 Røros 5 813 372
8. joakim conrad bakke 1994 Karasjok 5 534 857
9. sondre hauge 1993 Tana 5 197 586
10. maja kristine falmår kjenstad 1993 Snåsa 4 695 284
11. signe susanne sara nedrejord 1993 Karasjok 4 277 588
12. risten merika johansdatter kemi 2004 Kautokeino 4 209 464
13. jo ande bongo dikkanen 1997 Nesseby 3 327 555
14. anthoni hætta 1993 Kautokeino 2 993 208
15. mattias gjermundsen 1994 Tana 2 769 944

Son gii dine eanemusat vuollel 30 jagi lea Guri Haugen, gii lea Plassjes eret ja su opmodat dahká 12 miljovnna ruvnno. Vuolábealde Guri leaba Eskil Berg-Hansen ja Marius Sjøvoll, goappašagain lea opmodat sullii 10 miljovnna ruvnno.

Riggámus sámi beakkálmasaid gaskkas

Musihkkakomponista Frode Fjellheim lea bajimus sámi profiillaid listtus, maid NRK lea iskan.

Frode Fjellheim lea sihke Disney prošeavttaiguin bargan ja lea maiddái earret eará ovttasbargan dovddus SKRUK-koarain. Diibmá dinii son badjelaš 3 miljovnna ruvnno. Stáhtakássii son mávssii 1,5 miljovnna ruvnno vearu.

Fjellheim lea maiddái ovttasbargan sámi artisttaiguin. Musihkain, maid son buvttada, lea dávjá sámi hápmi, mas luohti maid gullo. Dat lea su vuohki fievrridit viidáseappot sápmelašvuođa.

Ella Marie Hætta Isaksen

Artista Ella Marie Hætta Isaksen.

Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Njuolga Frode Fjellheima vuolábealde leat olles čieža sámi nissona, geat leat miljovdnajoavkkus, earret eará Ella Marie Hætta Isaksen gii diinii 1,5 miljovnna ruvnno.

Dás oainnát maid beakkálmasat leat dinen diibmá

Dát sámi beakkálmasat diinejedje eanemusat

Navn:

Født:

Inntekt:

Fomue:

Skatt:

Frode Fjellheim

1959

3 363 764

3 299 778

1 583 466

Ella Marie Hætta Isaksen

1998

1 524 846

0

684 030

Johan Ailo Mattias Kalstad

1978

1 479 319

3 426 145

556 633

Marja Mortensson

1995

1 233 932

1 818 268

542 502

Inger Marit Eira-Åhrén

1974

1 152 322

1 503 165

493 367

Mari Boine

1956

1 094 195

0

398 795

Silje Karine Muotka

1975

1 079 845

0

378 471

Ole Henrik Magga

1947

1 064 572

4 992 555

354 596

Marianne Pentha

1981

1 006 219

0

408 500

Mona Solbakk

1971

1 006 111

0

374 982

Nancy Porsanger Anti

1978

956 784

1 872 623

327 592

Elle Marja Eira

1983

889 421

239 378

294 149

Liv Inger Somby

1962

883 581

1 731 241

290 527

Birgitta Fossum

1969

763 870

0

284 778

Aili Keskitalo

1968

748 916

850 399

238 099

Mikkel Eskil Mikkelsen

1989

738 958

0

275 383

Emil Ráste Nikolavu Kárlsen

1997

724 196

682 281

220 136

Runar Myrnes Balto

1987

672 101

0

258 409

Máret Ánne Sara

1983

585 829

2 587 631

186 242

Gard Emil Elvenes

1997

532 615

0

179 997

Fred René Buljo

1988

501 326

0

183 488

Sajje Solbakk

1997

470 873

0

151 236

Isalill Simonsen Kolpus

1990

465 327

135 720

150 088

Erlend Elias Bragstad

1982

444 955

0

152 048

Per Arne Heimly

1972

413 553

0

132 194

Per Idar Ananiassen

1964

396 264

1 428 944

131 384

Elle Maija Klefstad Bær

1992

362 108

22 283

113 774

Elle Margget Nystad

1999

335 343

0

91 843

Agnete Saba

1994

268 075

253 612

68 249

Trine Lise Slettås Olsen

1975

197 526

3 092 868

67 880

Ekspander/minimer faktaboks

Korte nyheter

 • May Bente Jønsson er ny leder av Samisk kirkeråd

  May Bente Jønsson ble fredag valgt til ny leder av Samisk Kirkeråd under Kirkemøtet i Trondheim.

  – Jeg er den første sørsamiske lederen av Samisk kirkeråd. Det er stort!

  Den nye samisk kirkerådslederen tar over etter Sara Ellen Anne Eira, som har vært leder av samisk kirkeråd i åtte år. Jønsson er svært glad for tilliten.

  – Det er mye arbeid, men det er en jobb jeg ønsker å gå inn i med ydmykhet, respekt og åpenhet, sa Jønsson fra talerstolen.

  Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Jønsson er kjent for sitt engasjement for det samiske språket.

  – Jeg vil ha samisk i alle kirker. Jeg kommer fra en tospråklig kommune, og nå som jeg har flyttet til en kommune som ikke er samisk, merker jeg hvor viktig det er å høre språket. Det er en viktig del av vår identitet og det er viktig å høre språket i hele landet, for å kjenne tilhørighet.

  Den nye lederen for Samisk kirkeråd May Bente Jønsson på talerstolen under Kirkemøtet.
  Foto: Den norske kirke
 • May Bente Jønsson lea Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddji

  Girkočoahkkimis Troandimis bearjadaga válljejuvvui máttasápmelaš May Bente Jønsson Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddjin.

  – Mun lean vuosttaš máttasámi jođiheaddji Sámi girkoráđis. Dat lea stuoris! dadjá Jønsson preassadieđáhusas.

  Son váldá badjelasas ámmáha Sara Ellen Anne Eiras, gii leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji gávcci jagi. Jønsson illuda luohttámuša ovddas.

  – Lea olu bargu, muhto dá lea bargu masa vuolggán vuollegašvuođain, árvvusatnimiin ja rabasvuođain, celkkii Jønsson sárdnestuolus.

  Sara Ellen Anne Eira gir blomster til den nye lederen
  Foto: Den norske kirke
 • Helgeværet byr på utfordrende forhold for småbåter

  Helgeværet byr på stiv kuling i store deler av Nordland langs kysten, med vindkast opptil 20 meter i sekundet.

  Yr.no går ut med gult farevarsel, og advarer mot å dra ut med små fritidsbåter. Farevarselet indikerer også fare ved å ferdes i fjellet.

  Vinden forventes å øke utover lørdagen, og minke søndag morgen.

  skjermdump yr
  Foto: yr.no