Hopp til innhold

– Dál duosttan ollesáiggi bargagoahtit musihkain / – Nå tør jeg å satse på musikken

Riddu Riđđu addá Emil Karlsenii (21) vejolašvuođa čuojahišgoahtit ollesáiggi.

Riddu Riđđu festivalen har gitt Emil Karlsen (21) mulighet til å satse på musikken.

Emil Karlsen

ČUOJAHII MÁNÁIDE: Emil Karlsen rabai mánáidfestivála guvttiin luđiin.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Les artikkelen på norsk

Dán jagáš Riddu Riđđu -festivála nuorra dáiddár lea omasvuotnalaš Emil Karlsen. Son lea bajásšaddan Čávkkus, muhto dál lea fárren Tromssa gávpogii.

– Mun lean nu giitevaš go Riddu Riđđu duosttai válljet báikkálaš dáiddára, dadjá Karlsen.

Nuorra mearrasápmelaš áigu luđiiguin bargagoahtit, earenoamážit iežas guovllu luđiiguin. Ja dál de beassá vásihit movt dat lea ollásit bidjat návccat bargat musihkain.

– Nuorra dáiddár-nammadeapmi lea hui mávssolaš munnje, go dál mun viimmat duosttan ollesáiggi musihkain bargagoahtit, dadjá son.

Karlsen lea bargan iešguđetlágan musihkkačájálmasaiguin ja dáinna son háliida maid joatkit.

Emil Karlsen i Riddu Riđđu

GIITEVAŠ: Emil Karlsen ii livčče duostat heaitit oasseáiggebarggus, muhto go oažžu doarjaga, de sus lea dat vejolašvuohta.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

25 000 stipeandan

Riddu Riđđu -festivála geige sutnje 25 000 ruvdnosaš stipeandda ja fállá sutnje ráđđeaddi veahki.

– Stipeandda ulbmilin lea addit nuorra dáiddárii vejolašvuođa bidjat návccaidis bargat iežas dáidagiin ja doarjut su vai lihkostuvvá, dadjá Riddu Riđđu -festiválahoavda Sandra Márjá West.

Sandra Márjá West

DOARJU: Riddu Riđđu -festiválahoavda Sandra Márjá West fállá veahkehit dán jagáš nuorra dáiddára lihkostuvvat.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Álki válljet su

West oaivvilda ahte Emil Karlsen sáddii hui buori ohcama sidjiide.

– Dáiddára ohcan lei hui gelddolaš ja dan vuođul lei álki válljet su, dadjá son.

Festiválahoavda lohká Karlsena maŋemus áiggi čuojahan olu Resirkulert-joavkkuin, ja sus lea čielga mihttu iežas musihkain. Dat, ahte son áigu dološ mearrasámi luđiid guorahallat luohtearkiivvas, lea iešalddis hui earenoamáš, oaivvilda West.

Lávvordaga diibmu 1500 lea Riddu Riđđu -festiválamanniin vejolašvuohta oahpásnuvvat Emil Karlsenii buorebut, go festivála lágida almmolaš ságastallama suinna.

– Ánssáša nammadeami

Resirkulert joavkolahttu Knut Rye-Holmboe illuda go festivála gudnejahttá Emila.

– Mu mielas ánssáša mu olmmái dán. Son lea hui čeahpes musihkkár ja lávllačálli, dadjá Knut.

Knut oaivvilda Emila nannet sámi kultuvrra iežas musihkain, ja nammadeapmi rahpá sutnje stuorát vejolašvuođaid beaggigoahtit musihkainis.

– Mun jáhkán musihkkaberošteaddjit sáhttet vuordit vel eanet lávlagiid sihke sus ja Resirkulert-joavkkus boahtteáiggis, dadjá son.

Resirkulert

OĐĐA SKEARRU: Resirkulert lea bargame ođđa skearruin, maid almmuhit čakčat. Resirkulert: (Gurut ravddas) Johan Edvard Gamst-Eriksen, Emil Karlsen, Joakim Åsmund Hansen, Knut Rye-Holmboe ja Runar Hellesø.

Foto: preassagovva

Musihkkárolmmái muitala ahte joavku almmuha ođđa cd-skearru čakčamánu 13. beaivvi.

– Mii eat dieđe vel manin mii gohčodit skearru. Šaddá jogo «Fergesvele» dahje «Knut», dadjá son.

Knut Rye-Holmboe čilge ahte Fergesvele sánis lea siskkáldas mearkkašupmi, maid dušše sii dihtet, iige áiggo duođi eambbo čiekŋudit dasa.

Dasa lassin pláne joavku čuojahit 15 konseartta.

Guovvamánus geigii Sápmi Awards Resirkulert-jovkui 15 000 ruvdnosaš stipeandda ja nammadii joavkku seammá ládje go Riddu Riđđu -festivála.

Riddu Riđđu festivalen har gitt Emil Karlsen mulighet til å satse på musikken.

Årets unge artist i Riddu Riđđu er Emil Karlsen fra Storfjord. Han er vokst opp i Oteren, men bor nå i Tromsø.

– Jeg er takknemlig over at festivalen valgte å satse på en lokal artist, sier Karlsen.

Han vil jobbe mer med joik og særlig joik fra dette sjøsamiske området. Nå får han oppleve hvordan det er å satse på musikken på full tid.

– Årets unge artist er veldig viktig for meg, fordi jeg nå tør å satse for å jobbe som heltids musiker, forteller han.

Karlsen har jobbet med flere forskjellige musikkprosjekter og dette er noe han vil jobbe videre med.

Emil Karlsen i Riddu Riđđu

GIITEVAŠ: Emil Karlsen ii livčče duostat heaitit oasseáiggebarggus, muhto go oažžu doarjaga, de sus lea dat vejolašvuohta.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

25 000 i stipend

Emil Karlsen får 25 000 kroner i stipend i tillegg til at han får tilbud om rådgiving.

– Formålet med stipendet er å gi unge artister en mulighet til å satse og støtte vedkommede, sier festivalleder Sandra Marja West.

Sandra Márjá West

DOARJU: Riddu Riđđu -festiválahoavda Sandra Márjá West fállá veahkehit dán jagáš nuorra dáiddára lihkostuvvat.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Enkelt valg

West forteller at Emil Karlsen sendte inn en veldig god søknad.

– Artistens søknad var så spennende at på grunnlag av den var det lett å velge han, forteller hun.

Festivallederen påpeker at Karlsen har spilt mye i det siste med gruppa si Resirkulert og han har klare mål med sin musikk. Det at han vil løfte frem sjøsamiske joiker og finne det frem i joikearkiver, er spennende i seg selv, mener West.

Lørdag klokken 15 får festivalpublikumet mulighet til å bli mer kjent med Emil Karlsen, da festivalen har en samtale med han på biblioteket.

– Fortjener all heder

Knut Rye-Holmboe, bandmedlem i Resirkultert, er veldig glad for at Emil får denne muligheten.

– Jeg syns at han fortjener dette. Han er en veldig flink musiker og tekstforfatter, sier han.

Rye-Holmboe at Emil med denne utmerkelsen styrker den samiske kulturen med sin musikk og dette åpner nye muligheter for han slik at han får satset mer på musikken.

– Jeg tror at musikkinteresserte kan vente seg enda flere låter fra han og fra Resirkulert, sier han.

Resirkulert

OĐĐA SKEARRU: Resirkulert lea bargame ođđa skearruin, maid almmuhit čakčat. Resirkulert: (Gurut ravddas) Johan Edvard Gamst-Eriksen, Emil Karlsen, Joakim Åsmund Hansen, Knut Rye-Holmboe ja Runar Hellesø.

Foto: preassagovva

Kompisen forteller at de gir ut en ny plate 13. september.

Vi har ikke et navn på plata, det kan bli enten «Fergesvele» eller «Knut», sier han.

Han forteller at Fergesvele er et internt ord og vil ikke utdype det noe mer. De skal også ha 15 konserter.

I februar fikk gruppa et stipend fra Sapmi Awards på 15 000 kroner.

Korte nyheter

 • Næringsministeren om reinkjøtt-eksport: – Fantastisk spennende

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier planene om eksport av reinkjøtt til Japan er god idé.

  – Det er fantastisk spennende. Jeg er sikker på at det er et stort antall folk i verden som er villig til å betale for høykvalitetsprodukter også herfra, sier han til NRK.

  Tirsdag fortalte Are Figved som er daglig leder i Europas største produsent av reinkjøtt, at Finnmark Rein AS ser for seg eksport til Japan allerede i 2025.

  Onsdag deltar næringsministeren på konferansen Sápmi Business Conference i Kautokeino.

  Vestre mener det både bør være mulig med å forsyne det norske markedet med reinkjøtt og samtidig eksportere.

  – Vil det være nok reinkjøtt til både det norske markedet og eksport?

  – Det er jo litt avhengig av etterspørselen framover, og avhengig av hvor mye vi klarer å produsere på en bærekraftig forvaltning. Men jeg er helt sikker på at hvis man ønsker å få til dette, så er det fullt mulig å finne løsninger som både kombinerer innenlands forbruk og også eksport av enkelte type produkter til land og deler av verden som er villig til å betale for det.

  – Og hvis vi kan bidra til økt verdiskapning og lønnsomhet i reindriftsnæringen i Norge, så er det bra for det samiske næringslivet og for verdiskapningen i Norge. Her må vi se på mulighetene, og ikke på begrensningene, svarer næringsministeren.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK
 • Holmberg nammaduvvon dáidaga gudnedoaktárin

  Ohcejohkalaš dáiddár Niillas Holmberg (33) lea nammaduvvon Lappi universitehta dáidaga gudnedoaktárin, čállá Yle Sápmi.

  Gudnedoaktárin viháheapmi lea alimus fuomášupmi, maid universitehta sáhttá olbmui addit.

  Lappi universitehta háliida dainna čalmmustahttit olbmuid, geat leat leamaš mielde ovddideamen universitehta dutkan- ja oahpahusdoaimma, bargguineaset ovddidan riikkaidgaskasaš ovttasbarggu dahje dahkan dovddusin lappilaš kultur- dahje ealáhussuorggi.

  – Ii dákkárii olmmoš leat goassige ráhkkanan dahje vuordde dakkáriid. Illu ja gudni. Ii dás eará sáhte lohkat, illusa Holmberg.

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle Sápmi
 • Gonagas biddjui buohccivissui Malaysias

  Gonagas Harald (87) lea buohccán luomus Malaysias ja lea doppe biddjon buohccivissui, čállá gonagasviessu preassadieđáhusas.

  Sus lea infekšuvdna, muhto oažžu buori divššu sihke malaysialaš ja norgga dearvvasvuođabargiin.

  Gonagas lea priváhta máŧkis Malaysias.

  Su almmolaš kalenddara mielde su boahtte bargobeaivi lea njukčamánu gávccát beaivve. Dalle galggašii jođihit stáhtaráđi šloahtas.