NRK Meny

Busse olmmošálbmoga sisa

Njeallje olbmo leat dieđihuvvon jápmán Moskvas Ruoššas. Busse dat vujii olmmošálbmoga sisa, nu čállá Russia Today. Eai dieđe vuos lea go sáhka lihkohisvuođas vai lea go dát mieleavttus dahku. Čuovu ášši dás: