Boalvvir angrer på innkjøp av avmagret rein

Boalvvir angrer på at de kjøpte inn rein som var ved så dårlig helse at reineieren senere ble anmeldt.

 

Avviste reinskrotter
Foto: Mattilsynet

Guldal: Boalvvir gáhttá

Boalvvir BA angrer på at de kjøpte inn den mye omtalte reinflokken hvor dyrene var avmagret, og reineieren til slutt endte opp med en anmeldelse for brudd på dyrevernloven.

- Jeg så verken flokken eller de slaktede skrottene, men har i etterkant sett de på bilder. Og i følge bildene er det lett å si at vi aldri skulle kjøpt inn de reinsdyrene, sier den nytilsatte daglige lederen i Boalvvir, Aslak J. Eira.

Angrer på innkjøp

Flokken som konsortiet Boalvvir BA kjøpte var i så dårlig stand at flere titalls reinsdyr døde ved selvdød, flere av de slaktede skrottene egnet seg ikke som menneskeføde, gjennomsnittsvekta var på 13 kilo og reineieren endte opp med å bli politianmeldt av Mattilsynet på grunn av vanskjøtsel av dyrene.

Den nye daglige lederen ved Boalvvir, Aslak J. Eira, sier at det er lett i etterkant å se at disse dyrene ikke burde blitt kjøpt inn.

- Hadde reinflokken blitt klassifisert i levende tilstand, hadde man unngått denne situasjonen, sier Eira.

Vil ikke skje igjen

Boalvvir BA er et distribusjonsselskap for reinkjøtt som eies av reineiere fra hele Norge. Formålet med Boalvvir var å skape et merkenavn med rykte på seg for kun å levere kvalitetskjøtt.

Denne saken har vært alt annet enn positiv for Boalvvir, og nå lover den nytilsatte daglige lederen at sånt som dette ikke skal skje igjen.

-Slike kjøp kommer ikke til å skje i min tid som daglig leder, sier Aslak J. Eira.

 

 

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK