Bjørn skutt etter helikopterjakt

Onsdag ble en bjørn skutt i Sør-Trøndelag etter at SNO fikk tillatelse av Direktoratet for naturforvaltning, om å bruke helikopter under jakten.

 

Begrunnelsen for tillatelsen er at sau-næringene i området har mistet masse sau til bjørner i de siste årene, og fordi lisensjakt for bjørn var lite effektiv.

Totalt i hele Norge ble det bare skutt 2 bjørner av en kvote på 27.

Men i Nord-Norge går reineier i mot at bjørnen som angrep flokken hans skal avlives.

 

Oanehaččat

  • Gearggusvuohta bargosajiid ovdal

    Gearggusvuohta ferte boahttit bargosajiid ovdal. Dan lohká Hámmárfeasta ja Fálesnuorri buollinčáskadanhoavdda Arne Myrseth. Ikte bođi ovdán ahte 110-heahteguovddáš galgá bisuhuvvot Finnmárkkus muhto sirdojuvvot Hámmárfeasttas Kirkonjárgii. Lei arvaluvvon ahte 110-heahteguovddáš galggai sirdojuvvot Tromsii muhto nie ii šatta. Dat mearkkaša ahte Finnmárkku váldu duođalaččat, lohká Myrseth.

  • Eai leat mielas oljobohkamii

    Eanet lohku Davvi-Norggas eai leat mielas oljobohkamii Lofuohtas, Viestterállasis ja Sáččás, čájeha iskkadeapmi maid A-media lea čađahan. 54,7 proseanta sis geat leat vástidan iskkadeami, leat negatiiva oljobohkamii nu gožuduvvon LoVeSe guovllus. Sosialisttalaš Gurutbellodaga politihkkár Torgeir Knag Fylkesnes lohká Nordlys-aviisii, dát čájeha ahte olbmot davvin oaivvildit mearas lea eambo resurssa go dan maid oljobohkan sáhttá addit.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå