Hopp til innhold

Ber om tiltak mot vold i Sápmi

Sametingspresident Aili Keskitalo og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm oppfordrer regjeringen til handling mot vold og overgrep i det samiske samfunnet.

– Forskning viser at at samer opplever mer overgrep og vold enn majoritetsbefolkningen. Nå har også fire forskjellige komiteer i FN-systemet anbefalt Norge å gjøre en bedre jobb i slike saker, uttaler Keskitalo. I dag lanserer Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter flere anbefalinger om tiltak mot vold og overgrep i det samiske samfunnet.

Aili Keskitalo blir intervjuet
Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Korte nyheter

 • Bivde gonagasreappáid 14,3 miljovnna ovddas mannan vahkku

  Les på norsk.

  Norges Råfisklag dieđiha ahte leat bivdán 32 tonna gonagasreappá mannan vahkus. Dasa lea 14,3 miljovnna ruvnno árvu.

  Mannan vahkku bivddus lei lassáneapmi ovddit vahkkus, go bivde 26 tonna ja dineje 13 miljovnna ruvnno.

  20 tonna bivdojuvvui earremuddejuvvon bivddus, mas 135 fatnasa ledje mielde.

  7,5 tonna lei bivdojuvvon Máhkarávju guovllus, olggobealde muddejuvvon guovllu, vástideaddji hivvodat bivdojuvvui ges bivdoearreregulerejuvvon guovllus Várjjagis.

  Kongekrabbe tatt på Havforskningsinstituttets kongekrabbetokt
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Čuoika mii sáhttá njoammudit tropalaš dávdda gávdnon Ruoŧas

  Les på norsk.

  Čuoika Culex modestus, mii sáhttá njoammudit Vestnilfebera, lea Eurohpás olu lassánan maŋemus jagiid.


  2016:as gávdne čuoikka Skånes ja 2022:s ges Hallanddas Ruoŧas. Dađistaga go dálkkádat lieggana, de loaktá čuoika buoret davvin go ovdal. Dássážii eai leat gal gávdnan virusa Ruoŧas.

  Virus njoammu varranjammi njiŋŋelas čuoikan, ja boahtá álgoálggus lottiin.

  Eanaš dáhpáhusain - birrasiid 80 proseanttas - ii dovdda njoammuduvvon dávdamearkkaid oabanassiige. Vuoras olbmot ja olbmot geain lea heajut immuvdnasuodjalus sáhttet duođalaččat buohccát.

 • Kartlegger måker ved hjelp av drone

  Det vil være økt dronetrafikk i Trondheim i dagene framover. Grunnen er at kommunen skal kartlegge måkebestanden, noe som blir gjort ved å telle måkereir med drone.

  Kommunen opplyser at arbeidet vil skje på dagtid, og hovedaktiviteten vil være over tak og bygninger ved fjæra. Arbeidet starter i dag og varer til torsdag.