Ber om tiltak mot vold i Sápmi

Sametingspresident Aili Keskitalo og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm oppfordrer regjeringen til handling mot vold og overgrep i det samiske samfunnet.

– Forskning viser at at samer opplever mer overgrep og vold enn majoritetsbefolkningen. Nå har også fire forskjellige komiteer i FN-systemet anbefalt Norge å gjøre en bedre jobb i slike saker, uttaler Keskitalo. I dag lanserer Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter flere anbefalinger om tiltak mot vold og overgrep i det samiske samfunnet.

Aili Keskitalo blir intervjuet
Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK