Barn trives bedre i fosterfamilie

Konklusjonen i en rapport fra det danske barne- og sosialdepartementet sier at over ni av ti barn og unge har det bra i sin fosterfamilie. Trivselen ikke er like høy blant dem på døgninstitusjoner. Her svarer 60 prosent at de er fornøyd. – Dersom man er på døgninstitusjon, har man vanligvis tyngre problemer, sier barne- og sosialminister Mai Mercado. I 2015 var rundt 13.500 unge i alderen 0 til 17 år i Danmark plassert utenfor hjemmet.