Arbeidsledigheten kan bli større

Den rekordhøye arbeidsledigheten i Kautokeino kan bli enda større på grunn av statens krav om reduksjon av reintallet, det sier ordfører Johan Vasara. Kommunen har lenge slitt med en ledighet på mellom seks til åtte prosent. Ordføreren håper Kautokeino i dag får mer penger på statsbudsjettet slik at kommunen kan bli bedre til å støtte folk som ønsker å starte opp bedrifter.