Skuffet over NSR-påstand

Sametingspresident Egil Olli er skuffet over påstander om at det er andre enn samene i Ap som styrer samepolikken.

Sametingspresident Egil Olli ankommer landsmøtet

Sametingspresident ankom med blomster til NSRs jubileumslandsmøte i Kautokeino.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg hadde ikke ventet dette fra NSR-lederen. Dette har vi hørt før, og jeg trodde NSR var ferdig med dette. Dem vet mye bedre enn dette. De er klar over at Ap har sin egen samepolitiske konferanse.

Sametingspresidenten satt selv i landsmøtesalen og hørte åpningstalene til både NSR-leder Silje Muotka og gruppeleder på Sametinget, Aili Keskitalo.

NSR-leder Silje Muotka kom med et spark til Arbeiderpartiet under sin åpningstale på landsmøtet i Kautokeino.

- Jeg lurer på om Aps sametingsgruppe selv tar tilstrekkelig ansvar for samenes selvbestemmelse gjennom organisasjonsformen de har valgt seg. Det er nemlig ikke så greit å vite nemlig hvem som egentlig bestemmer samepolitikken i Arbeiderpartiet, sa Muotka.

- Samene bestemmer

Olli sier NSR ikke har noen konkrete saker å vise til der noen andre enn samene i partiet bestemmer selv.

- Det er jo slik at det er regjeringen og Stortinget som bestemmer. Og slik vil det være uansett hvem som styrer Sametinget. På Sametinget er det Aps gruppe som bestemmer Aps samepolitikk og ingen andre.

Olli tilbakeviser at det er Ap-sentralt og partiets regjeringsmedlemmer som har styrt samene i partiet i behandlingen av den kommende mineralloven. Her vil ikke same-Ap få gjennomslag for kravet om et urfolksvederlag.

- Det er slik at i slike saker er det regjeringen og Stortinget som bestemmer, sier Olli.

Han innrømmer at Aps samepolitiske fløy ved en del anledninger har vært uenig med for eksempel Finnmark Ap.

- Det hender at vi er uenige i sak. Jeg vil ikke si at vi lider nederlag selv om vi er uenige med andre deler av partiet.