Anette Elisabeth Olsen

Anette Elisabeth Olsen er 4. kandidat for Samenes Folkeforbund samepolitiske enhet i valgkrets 6.

Hun er født 16. mars 1982. Bosatt i Frosta kommune.

I kommunen var fire personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

I Frosta kommune blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det var færre enn 30 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Anette Elisabeth Olsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

83 729

17 174

26 627

2007

128 535

0

43 635